Proculture: výzkumné, informační a vzdělávací centrum pro umění a kulturu
Domů CultureInfoKulturní politika v ČR
TechSoup

Rada pro umění o probíhajícím hodnocení ředitelů organizaci MK, Státním fondu kultury i o vědě a výzkumu

Rada pro umění, poradní sbor ministra kultury, sestavená z nezávislých odborníků, akademiků i zástupců příspěvkových organizací ministerstva, se 20. října 2009 sešla na svém třetím zasedání. Zabývala se možnostmi dalšího vývoje Státního fondu kultury, programem podpory vědy a výzkumu v umění a v neposlední řadě podmínkami pro účast ve výběrových řízeních na posty ředitelů příspěvkových organizací Ministerstva kultury ČR.

Rada pro umění byla informována o probíhajícím hodnocení činnosti ředitelů příspěvkových organizací Ministerstva kultury ČR. Jako první bylo hodnoceno Národní muzeum, mezi další, jichž se obhajoba dosavadní činnosti ještě v letošním roce týká, patří například Uměleckoprůmyslové muzeum či Národní galerie v Praze. Hodnocení ředitelů bude na příkaz ministra kultury Václava Riedlbaucha probíhat postupně ve všech příspěvkových organizací ministerstva kultury. „Metodika hodnocení příspěvkových organizací je jedním z úkolů Koncepce účinnější podpory umění na léta 2007-2013, přičemž jde jak o manažerskou činnost ředitelů tak také o plnění cílů jednotlivých organizací,“ říká předsedkyně Rady Marta Smolíková, ředitelka Otevřené společnosti o.p.s. / ProCulture a tajemnice Rady uměleckých obcí.  

Rada pro umění byla informována, že ministr kultury předložil vládě návrh na zpětné převzetí zrušení Státního fondu kultury a doporučila projednat možnosti oddlužení fondu, který je takřka od počátku svého vzniku zavázán své výnosy splácet na umoření dluhu, který vznikl z provozování Lotynky. Systémové řešení by mělo být zpracováno do technické novely zákona o Státním fondu kultury, přičemž rada doporučila projednat i možnosti financování fondu prostřednictvím novely zákona o loteriích. „Část výnosů z loterií a hazardu je totiž  v evropských zemích běžně zdrojem fondů na podporu kultury a dalších veřejně prospěšných činností,“ říká Marta Smolíková.

Rada pro umění konstatovala, že Program pro vědu a výzkum, z něhož bude možné čerpat finance v letech 2011 až 2015, neumožňuje organizacím, které se zabývají uměním, úspěšně žádat o finanční prostředky. Program je sice zaměřen na kulturní dědictví, jeho ochranu a uchovávání, současně ale není jasná definice aplikovaného výzkumu v kultuře a také minimální výše podpory podle Rady jasně nahrává velkým organizacím a znevýhodňuje ty malé. „Ministerstvo by mělo delegovat svého zástupce do Rady vlády pro vědu a výzkum. Ruku v ruce s tím je třeba hledat způsob, jak do výzkumu zapojit další subjekty, které mají potenciál vytvořit kvalitní projekty. Důležité bude zaměřit se více na systém hodnocení výsledků vědy a výzkumu v oblasti kultury,“ vysvětluje předsedkyně rady.

Rada pro umění dále doporučila ministru kultury ošetřit možný střet zájmů již v podmínkách výběrových řízení na ředitele příspěvkových organizací a zohlednit jej také v případné legislativě pro veřejnoprávní instituce v oblasti kultury. „Jednou z podmínek účasti ve výběrových řízeních na posty ředitelů těchto organizací by mělo být pozastavení všech jejich dosavadních obchodních aktivit, které by mohly být ve střetu zájmů s činností samotné organizace,“ vysvětluje Marta Smolíková.  

Členové Rady byli informováni o vznikající Koncepci kinematografie a audiovize, která bude ministerstvem předložena ještě do konce tohoto roku do připomínkového mezirezortního řízení a ocenili zpracování schválení programu podpory kinematografického průmyslu vládou. Dále byli informováni o rozhodnutí ministra kultury ze dne 20. října 2009 o rozdělení státní příspěvkové organizace Česká filharmonie, kterým byla Galerie Rudolfinum převedena do organizační soustavy Uměleckoprůmyslového muzea v Praze (UPM).

Rada pro umění se do konce roku 2009 ještě jednou sejde.

(22.10.2009) ZDROJ: Ministerstvo kultury ČR
ProCulture

  © 2003-2023 vydává ProCulture o.s.
   ISSN 1214-8369
 © 2023 Webhosting SmartWEB.CZ |  Optimalizace stránek e4you s.r.o.