Proculture: výzkumné, informační a vzdělávací centrum pro umění a kulturu
Domů CultureInfoKulturní politika v ČR
TechSoup

Sněmovna schválila vládní reformu financování vědy a výzkumu

Sněmovna schválila vládní reformu způsobu financování vědy a výzkumu. Systém státní podpory se má zefektivnit a zjednodušit.  Počet centrálních úřadů, které rozdělují státní peníze na výzkum a vývoj se má snížit a to z 18 na sedm. Normu, která má nabýt účinnosti počátkem července 2009, nyní dostane k projednání Senát.
Novela zákona o podpoře výzkumu a vývoje chce, aby vznikla Technologická agentura ČR, která má zastřešit financování aplikovaného výzkumu podle dosahovaných výsledků. Tato agentura by plnila obdobnou roli, kterou pro základní výzkum hraje Grantová agentura ČR. Ve Vládní předloze zákona navrhli poslanci  především zpřísnit kontrolu nakládání s veřejnými prostředky v Technologické agentuře, a to úpravou pravomocí její kontrolní rady.

Reforma má zjednodušit podporu vědecké práce, zajistit její vyšší efektivitu a využití pro inovace, větší provázání s podnikatelskou sférou včetně jejího podílu na financování výzkumu a intenzivnější zapojení českých vědců a techniků do mezinárodní spolupráce. Novela by podle vlády měla mít dopad i na  účelnost využití prostředků ze strukturálních fondů a rámcových programů EU. Části vysokých škol umožní novela transfromaci na tzv.  výzkumné univerzity, které se budou více specializovat na základní výzkum.

Využitelnost výsledků výzkumu a vývoje v Česku, stejně jako jejich přínosy pro ekonomiku a společnost, jsou podle loňské analýzy vládní rady stále nízké. Veřejné výdaje na výzkum sice v absolutním vyjádření rostou, ve vyjádření podílem na hrubém domácím produktu (HDP) však v podstatě stagnují. Opakovaně vyhlášený cíl zvýšit výdaje státního rozpočtu na úroveň 0,7 procenta HDP se doposud nepodařilo dosáhnout. Hospodářská krize podle sekretáře rady asi utlumí financování ze soukromých zdrojů.
(09.03.2009)
ProCulture

  © 2003-2021 vydává ProCulture o.s.
   ISSN 1214-8369
 © 2021 Webhosting SmartWEB.CZ |  Optimalizace stránek e4you s.r.o.