Proculture: výzkumné, informační a vzdělávací centrum pro umění a kulturu
Domů CultureInfoLegislativaAutorské právo
TechSoup

Autorská práva výkonných umělců prodloužena na 70 let

Dne 12. září 2011 přijala Rada EU směrnici, která prodlužuje dobu ochrany práv výkonných umělců a výrobců zvukových záznamů na hudební záznamy v rámci EU ze stávajících 50 na 70 let. Hlavním důvodem tohoto prodloužení je umožnit výkonným umělcům, aby pobírali příjmy za záznamy svých výkonů po delší dobu, než tomu bylo dosud. To je zvláště důležité v případě umělců, kteří zažívají finanční obtíže, zejména ve vyšším věku. Dosud trvala tato ochrana 50 let od daného výkonu. Vzhledem ke zvyšující se průměrné době dožití v EU (v současnosti 76,5 roku u mužů a 82,4 roky u žen) není doba 50 let dostatečně dlouhá, protože většina výkonných umělců začíná svou kariéru jako dvacátníci. Toto rozhodnutí je však také kritizováno, s tím, že znamená profit především pro velká vydavatelství a omezí volný přístupu veřejnosti ke kulturnímu dědictví.  

Osm členských států (Belgie, Česká republika, Holandsko, Lucembursko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko a Švédsko) hlasovalo proti této změně a dva  (Rakousko a Estonsko) se zdržely hlasování. Některé z těchto států argumentovaly, že by opatření mohlo mít větší přínos pro výrobce záznamů než pro umělce a že by mohlo mít negativní dopad na podniky, vysílací subjekty a spotřebitele.

Směrnice obsahuje několik dalších ochranných opatření. Například výkonní umělci, kteří přenesli svá výlučná práva na výrobce zvukových záznamů, je budou moci získat zpět (za určitých podmínek) a uvést své záznamy na trh sami, pokud mají za to, že výrobce zvukových záznamů jejich záznamy na trh neuvádí (tzv. ustanovení „use it or lose it“).

Dalším příkladem je tzv. ustanovení „čistý štít“, které znamená, že výrobci nemají právo ze smluvního honoráře, na který mají výkonní umělci po tuto prodlouženou dobu nárok, odečítat jakékoli srážky.

Všech 27 členských států bude muset provést tuto novou směrnici do vnitrostátních právních předpisů do dvou let.

Oficiální tisková zpráva Rady Evropské unie (v angličtině) s odkazy na další dokumenty.

 

(15.09.2011)
Nezávislá kultura má nového spojence: jlbjlt.net

  © 2003-2024 vydává ProCulture o.s.
   ISSN 1214-8369
 © 2024 Webhosting SmartWEB.CZ |  Optimalizace stránek e4you s.r.o.