Proculture: výzkumné, informační a vzdělávací centrum pro umění a kulturu
Domů CultureInfoLegislativaAutorské právo
TechSoup

Zveřejnění návrhu prováděcí vyhlášky k novelizovanému autorskému zákonu

Na internetových stránkách Ministerstva kultury je od 27. července 2006 zveřejněn návrh prováděcí vyhlášky k novelizovanému autorskému zákonu, kterou se stanoví typy přístrojů k zhotovování rozmnoženin, typy nenahraných nosičů záznamů a výše paušálních odměn. Publikovaný návrh byl 20. července odeslán k předepsanému projednání v Legislativní radě vlády. Po projednání bude podle legislativních pravidel vyhláška podepsána ministrem a zveřejněna ve Sbírce zákonů.

Návrh prováděcí vyhlášky naleznete stránkách MK
http://www.mkcr.cz
pod odkazem: Autorské právo – Vnitrostátní právní předpisy – Autorský zákon.

Nebo zde ke stažení:

(27.07.2006) ZDROJ: MK
ProCulture

  © 2003-2024 vydává ProCulture o.s.
   ISSN 1214-8369
 © 2024 Webhosting SmartWEB.CZ |  Optimalizace stránek e4you s.r.o.