Proculture: výzkumné, informační a vzdělávací centrum pro umění a kulturu
Domů CultureInfoLegislativa
TechSoup

Creative Commons licence i pro české umělce

Obrázek k článku Creative Commons licence i pro české umělce
Sdílení a šíření dat v prostředí internetu bude od poloviny dubna 2009 jednodušší také v České republice. V platnost byla uvedena česká verze licence Creative Commons.  která je nástrojem napomáhajícím nacházet rovnováhu mezi situací, kdy autor dává plně k dispozici vytvořené dílo a nemá nad jeho šířením kontrolu a kompletní copyrightovou ochranou díla. Celkem šest typů licence CC je k dispozici těm autorům vizuálních děl, fotografií, hudby pro radost, přednášek či krátkých videí, kteří chtějí,  aby se jejich práce volně a bezplatně používala, šířila, upravovala či překládala například pro vzdělávací účely. Individuální autorství zústává dle licenčních podmínek  Creative Commons zachováno. Na přizpůsobení licencí českému právu se podílela Národní knihovna ČR, Filozofická fakulta UK, Iuridicum Remedium i Ministerstvo kultury ČR.  Dosud chybějící českou verzi se tým tvořený právníky, knihovníky, IT specialisty a umělci rozhodl vytvořit především proto, aby v Česku rozhýbal diskusi o svobodné kultuře a nových přístupech ke správě autorských práv v prostředí internetu. „Creative Commons nikomu neupírají autorská práva, ale nevyhovující  koncept typu všechna práva vyhrazena rozšiřuje na flexibilnější některá práva vyhrazena,“ vysvětluje profesor Lawrence Lessig, duchovní otec myšlenky svobodné kultury.
Creative Commons existuje v šesti různých verzích, které si prostřednictvím formuláře vyberete tak, aby respektovaly záměr, jak chcete konkrétní dílo šířit. Díky Creative Commons licenci zůstáváte vlastníkem autorských práv ke svému dílu, ale otevíráte možnost pro ostatní šířit a kopírovat vaše dílo s uvedením autora a za konkrétních podmínek.
 
Jestliže chce autor některou z licencí CC sdílet, přidá logo dané licence k webové stránce, fotografii, textu, videu či hudební nahrávce. Logo zastupuje a odkazuje na celý právní text licenčního ujednání, které se uživatel díla zavazuje dodržet. "S ním se ale uživatel nesetká. Je extrahován do jednoduchého, několikabodového manuálu, co je s dílem možné dělat a co ne," poznamenal Tichý. Licence mohou využívat jednotlivci, firmy i velké organizace.

Problematika autorského práva a licencí Creative Commons otevírá také otázky související s tématikou kolektivních správců autorských práv, kterými jsou v ČR organizace OSA (ochranný svaz autorský pro práva k hudebním dílům), DILIA (Divadelní, literární a audiovizuální agentura), Intergarm (Nezávislá společnost výkonných umělců a výrobců zvukových a zvukově-obrazových záznamů), OOA-S (Ochranná organizace autorská – Sdružení autorů děl výtvarného umění, architektury a obrazové složky audiovizuálních děl), GESTOR – Ochranný svaz autorský.

Jaké stanovisko zaujmou k licenci  kolektivní správci autorských práv není prozatím jasné. Autoři, na které licence myslí, jsou ale pravděpodobně jiní než ti, kteří využívají služeb kolektivních správců. "Creative Commons je dobré používat proto, aby bylo zřejmé, že stávající systém správy autorských práv je potřeba změnit jako nevyhovující - aby státní orgány tlakem zespodu viděly zájem o jinou úpravu správy autorských práv. " Uvedl Marek Tichý z Iuridicum Remedium. S kolektivními správci budou  zástupci platformy CC komunikovat v nejbližší době a věří, že budou otevřeni diskuzi. Svaz nezávislých autorů přijímá CC pozitivně. Jeho zástupce Dalibor Záhora uvedl, že pluralitu a možnost výběru zástupce potřebují spíše tvůrci - a takovou šanci jim nabízí SNA jako sdružení těch, kdo se nechtějí nechat zastupovat prostřednictvím OSA. SNA sdružuje již zhruba 200 autorů (a to nejen hudebních),  pořadatelů kulturních akcí a parties, provozovatelů klubů či kulturních center, nezávislých vydavatel a dalších.

Licence podporuje i ministerstvo kultury. Česká republika již loni podepsala s organizací Creative Commons memorandum o zavedení licence do českého prostředí, čímž se přidala k více než 50 zemím, které lokální verzi licence již vytvořily, nebo na ní pracují. Licence CC, které fungují od roku 2004, nabízí v angličtině nezisková organizace Creative Commons International. Podle jejích autorů lze na internetu nalézt 15 milionů prací šířených pod jednou z těchto licencí.
 
S použitím zdrojů:

 
 
(21.04.2009)
Nezávislá kultura má nového spojence: jlbjlt.net

  © 2003-2023 vydává ProCulture o.s.
   ISSN 1214-8369
 © 2023 Webhosting SmartWEB.CZ |  Optimalizace stránek e4you s.r.o.