Proculture: výzkumné, informační a vzdělávací centrum pro umění a kulturu
Domů CultureInfo
TechSoup

Místní správa ve Welsu bude mít zákonnou povinnost podporovat kulturu

Nový ministr kultury Welsu (Velká Británie) Alun Ffred Jones přislíbil, že podpora kultury bude pro místní správu zákonnou povinností, aby tak zajstil každému v zemi rovný přístup k umění. K oznámení došlo během úvodního proslovu nového ministra kultury u příležitosti zahájení National Eisteddfodd v Cardiffu největšího a nejstaršího uměleckého festivalu ve Welsu, kde Jones představil svou vizi pro rezort kultury.
Jones prohlásil, že ne všechny cíle strategie kultury Welsu, která doporučuje rozvoj kreativity jako jeden ze stěžejních úkolů veřejné správy, byly naplněny.

"Během následujících tří let chceme, aby měla místní správa zákonnou povinnost podporovat umění a kulturu. Naplnění tohoto záměru odráží náš zájem o nabídku a rozvoj vysoce kvalitní kulturní zkušenosti (cultural experience) pro každého v naší komunitě. Zároveň by tato změna měla být nástrojem, který pozvedne statut kultury v aktivitách místních správy.", řekl Jones.

Zprávu uvítala předsedkyně National Association of Local Government Arts Officers a vedoucí strategie umění a kultury Západního Sussexu paní Brownová,  která  věří, že zákonné opatření by mohlo posílit postavení kultury. Kultura  je v současné době odvětvím, které nemusí být úřady podporováno. Upozornila zároveň  na skutečnost existujícího "odporu" proti navyšování zákonných povinností úřadů bez adekvátního zabezpečení finančních zdrojů a podotkla, že pokud bude i nadále trvat tato disproporce, není možné očekávat velké změny. "Bude-li zákonné opatření ve Walesu úspěšné i z hlediska financování, bude to mít velký význam pro celou Británii", dodala Brownová.
Na zprávu reagovala i Louise de Winter, ředitelka "National Campaing for Arts", která považuje aktivitu za užitečnou, nicméně prohlásila, že je důležité popsat, jaké dopady by inicitiva měla na místní průmysl a zároveň jaké důsledky by z ní vyplývaly uměleckým organizacím.
Článek je přeložen a publikován ProCulture s laskavým svolením The Stage News., v němž byl publikován 19. srpna, 2008.
Doplňující stránky:
(28.08.2008) ZDROJ: The Stage News
Nezávislá kultura má nového spojence: jlbjlt.net

  © 2003-2024 vydává ProCulture o.s.
   ISSN 1214-8369
 © 2024 Webhosting SmartWEB.CZ |  Optimalizace stránek e4you s.r.o.