Proculture: výzkumné, informační a vzdělávací centrum pro umění a kulturu
Domů CultureInfoNevládní neziskový sektor
TechSoup

Diskuzní blok na téma malé neziskové galerie v ČR

Fakulta umění a designu v Ústí nad Labem, galerie Makráč v Praze ve spolupráci s Archivem Výtvarného umění Jiřího Hůly spolupořádají přednáškový blok zaměřený na problematiku malých neziskových galerií v České republice. První setkání cyklu se uskuteční dne 14. června 2012 od 18:00 v Archivu výtvarného umění Jiřího Hůly v Centru současného umění DOX v Praze.
Přednášející:

Kurt Gebauer, vedoucí v ateliéru sochařství Vysoké školy uměleckoprůmylové v Praze. Představí galerii Makráč po roce 1989.
Jiří Hůla, Archiv Jiří Hůla. Situace na české galerijní scéně před i po roce 1989.
Gabriela Bukovinská-Kotíková, kunsthistorička, kurátorka Galerie Jelení. Představí Galerii Jelení a nový katalog galerie.
Matouš Karel Zavadil, přednášející na Fakultě humanitních studií Karlovy univerzity v Praze. Představí galerie a státní instituce věnující se prezentaci současného umění v návaznosti na VIP zóny.
Lenka Sýkorová, kunsthistorička, přednášející na Fakultě umění a designu UJEP v Ústí nad Labem. Prezentace projektu mapující součastnou nezávislou galerijní scénu.
Eva Mráziková, přednášející na Fakultě umění a designu UJEP v Ústí nad Labem. Prezentace projektu Kampaň: Bojíte se současného umění?, na kterém se podílela s Martinem Mrázikem. 

Na závěr přednáškového bloku bude pokřtěna kniha Konečně spolu navazující na projekt Action Galleries /www.actiongalleries.info/
 
Pod záštitou:
Ústavu makromolekulární chemie AV ČR Praha,
Archivu výtvarného umění Jiřího Hůly a FUD UJEP v Ústí nad Labem.
40 let galerie Makráč/Makrokoule
 
Archiv výtvarného umění Jiřího Hůly více na http://www.artarchiv.cz/

(11.06.2012) ZDROJ: Akce CCA
Nezávislá kultura má nového spojence: jlbjlt.net

  © 2003-2023 vydává ProCulture o.s.
   ISSN 1214-8369
 © 2023 Webhosting SmartWEB.CZ |  Optimalizace stránek e4you s.r.o.