Proculture: výzkumné, informační a vzdělávací centrum pro umění a kulturu
Domů CultureInfoNevládní neziskový sektor
TechSoup

Možnost připomínkovat SWOT analýzu českého neziskového sektoru

SWOT analýza českého neziskového sektoru, zpracovávaná pro účely Koncepce podpory rozvoje neziskového sektoru. SWOT analýza byla připravena pracovní skupinou Rady vlády pro nestátní neziskové organizace pod vedením Mgr. Pavly Oriniakové, Ph.D. z Centra pro komunitní práci Střední Čechy. Následně byla doplněna na setkání s odbornou veřejností, které se uskutečnilo dne 23. května 2008 v budově Krajského úřadu Středočeského kraje. Do 27. června 2008 je možné připomínkovat SWOT analýzu také z pohledu kulturních neziskových organizací.
Připomínky můžete zasílat do 27. června 2008
na adresu vysin.martin@vlada.cz.
Do předmětu e-mailu napište SWOT.

Nepište prosím svou připomínku jen do těla e-mailu. Použijte prosím pro tyto účely výhradně připomínkového listu. Pouze takto zaslané připomínky budou řádně vypořádány.

Dne 7. července 2008 se sejde pracovní skupina pro SWOT analýzu z řad členů Rady vlády pro nestátní neziskové organizace a vypořádá Vaše připomínky. Informaci o vypořádání připomínek naleznete na našich internetových stránkách v týdnu od 14. – 18. července 2008.

Následně bude SWOT analýza zapracována do zhodnocení Koncepce podpory rozvoje neziskového sektoru, které by mělo být hotovo do konce září 2008 a poté opět zveřejněno na našich internetových stránkách.
SWOT analýzu i další dokumenty jako je připomínkový list, najedete na stránce:
Nezávislá kultura má nového spojence: jlbjlt.net

  © 2003-2023 vydává ProCulture o.s.
   ISSN 1214-8369
 © 2023 Webhosting SmartWEB.CZ |  Optimalizace stránek e4you s.r.o.