Proculture: výzkumné, informační a vzdělávací centrum pro umění a kulturu
Domů CultureInfoNevládní neziskový sektor
TechSoup

Nevládky jednají o krizi s ministry

Zástupci nevládek z různých oborů apelovali na MMR a MF na zrychlení průběhu dotačních řízení tak, aby se peníze, které jsou k dispozici, dostaly zejména v době krize k příjemcům včas. Jednání, která proběhla dne 12. listopadu 2009 byla zorganizovaná  v rámci kampaně Nevládky a krize, kterou koordinuje Otevřená společnost, o.p.s.

Dne 12. listopadu 2009 proběhla dvě jednání zástupců nevládního neziskového sektoru (NNO), která navázala na říjnové setkání nevládek s premiérem Janem Fischerem. Nevládky se sešly s ministrem pro místní rozvoj Rostislavem Vondruškou a ministrem pro lidská práva Michaelem Kocábem, jež má problematiku NNO ve své kompetenci. Druhé setkání proběhlo s prvním náměstkem ministra financí Bohdanem Hejdukem. Cílem  bylo projednat možnosti lepší spolupráce vládního a nevládního sektoru a to s ohledem na ekonomickou krizi, která postihuje i nevládní neziskové organizace.

Rychlé peníze mají v této situaci vysokou hodnotu. Nevládky nežádaly o navýšení, ale zrychlení dotačních řízení tak, aby se odbourala běžná praxe, kdy vyplácení dotací má například i roční zpoždění. 

Marta Smolíková, ředitelka Otevřené společnosti o.p.s. a tajemnice Rady uměleckých obcí upozornila na praxi, že řada nevládek vzhledem k pozdě vypláceným dotacím propouští zkraje roku své zaměstnance, kteří se následně registrují na úřadech práce: „Státu tím vznikají další náklady a zároveň ztráty v příjmech zdravotního a sociálního pojištění. Takové ztráty jsou způsobeny pouze špatnou administrací dotací. Jen pojištěnecké odvody nevládek a tedy příjem státu v roce 2007 byl téměř 9 miliard Kč.“  Ministr Kocáb uvedl, že hodlá počátkem prosince předložit vládě konkrétní opatření, díky nimž se procesy urychlí a to s platností od příštího roku.

Dále nevládky požadovaly zjednodušení čerpání evropských dotací. S ohledem na krizi to doporučuje také Evropská komise. Ministr Vondruška přítomné informoval, že jeho ministrestvo připravuje řadu legislativních změn, které mají čerpání evropských fondů usnadnit.  Nevládky upozornily i ministerstvo financí, které je zodpovědné za metodiku čerpání finančních prostředků, že způsob podpory projektů a administrativa spojená s jejich realizací je v České republice ve srovnání s dalšími evropskými zeměmi velmi náročná.

Třetím tématem obou jednání bylo posílení partnerství vlády a nevládek v době krize  „Zapojení nevládek již do přípravy strategických dokumentů zvýší efektivitu jejich dopadů“, uvedla Kateřina Ptáčková, z asociace ekologických nevládních organizací Zelený kruh. Ministr Kocáb přislíbil posílení spolupráce prostřednictvím Rady vlády pro NNO a zejména jeho výboru pro evropské záležitosti. Nevládní neziskový sektor nazývaný někdy jako „třetí sektor“ je velmi různorodý a nemá jednu zastřešující organizaci či reprezentaci. Nejvyšší platformou je Rada vlády pro NNO, kterou řídí ministr Kocáb, ta se bude podněty jednotlivých organizací zabývat.

Na schůzky s ministrem pro místní rozvoj Rostislavem Vondruškou a prvním náměstkem ministra financí Bohdanem Hejdukem budou navazovat další jednání nevládek s resorty.  Další kolo jednání je plánováno na příští jaro. Cílem kampaně Nevládky a krize je upozornit na roli nevládek ve společnosti, jejich potenciál a nezastupitelnost v poskytování veřejně prospěšných služeb. Nevládní neziskové organizace jsou významným zaměstnavatelem a vedle HDP vytváří i hodnoty nefinančního charakteru, poskytují služby, které stát ani při dobré vůli nemůže zajistit ekonomicky, dále takové služby, kde státu chybí zkušenosti, odborníci nebo dobrovolníci.

Jednání jsou součástí kampaně Nevládky a krize.

Související odkazy:

11. 9. 2009
http://www.vlada.cz/cz/clenove-vlady/ministri-pri-uradu-vlady/michael-kocab/tz/127--k-zahajeni-kampane-nevladky-a-krize-61636/

10. 9. 2009
http://www.nevladky-a-krize.cz/tiskove-zpravy.html

Setkání s premiérem:

6. 10. 2009
http://www.vlada.cz/cz/media-centrum/aktualne/premier-se-sesel-se-zastupci-nevladnich-neziskovych-organizaci--62669/

6. 10. 2009
http://www.vlada.cz/cz/clenove-vlady/ministri-pri-uradu-vlady/michael-kocab/tz/136--k-setkani-zastupcu-tretiho-sektoru-s-predsedou-vlady-62692/

Další informace:
www.nevladky-a-krize.cz

(13.11.2009) ZDROJ: http://www.nevladky-a-krize.cz
ProCulture

  © 2003-2024 vydává ProCulture o.s.
   ISSN 1214-8369
 © 2024 Webhosting SmartWEB.CZ |  Optimalizace stránek e4you s.r.o.