Proculture: výzkumné, informační a vzdělávací centrum pro umění a kulturu
Domů CultureInfoNevládní neziskový sektor
TechSoup

Neziskové aktuality ze strukturálních fondů

Na společném zasedání dvou výborů Rady vlády pro NNO (Výbor pro spolupráci s EU a s kraji) vznesly přítomní zástupci českých NNO celou řadu připomínek a otázek k dosavadnímu průběhu využívání finanční pomoci EU v rámci její regionální politiky. Mezi nejvíce diskutované otázky patřila problematika zálohových plateb u projektů NNO a otázka partnerství. V praxi se totiž ukázalo, že kraje nepoužívají termín „partner“ ale „subdodavatel“, protože český právní systém tento termín nezná.
Na společném zasedání dvou výborů Rady vlády pro NNO (Výbor pro spolupráci s EU a s kraji) vznesly přítomní zástupci českých NNO celou řadu připomínek a otázek k dosavadnímu průběhu využívání finanční pomoci EU v rámci její regionální politiky.

Mezi nejvíce diskutované otázky patřila problematika zálohových plateb u projektů NNO pro Společný regionální operační program. Zástupkyně Ministerstva pro místní rozvoj přítomné ujistila, že na opatření 3.2. (podpora sociálních služeb a integrace v krajích) vyhradilo MMR celkem 50 milionů korun pro potřeby předfinancování projektů NNO. V současné době je dokončována metodika, jak tyto finance převést přes kraje, které tato grantová schémata vypisovaly, k NNO. V některých krajích, například na Vysočině, jsou krajské podmínky pro financování těchto projektů již nastaveny tak, že hned v 1. kole dostanou NNO zálohové platby (předfinancování).

Dalším velmi diskutovaným bodem byla otázka partnerství. V praxi se totiž ukázalo, že kraje nepoužívají termín „partner“ ale „subdodavatel“, protože český právní systém tento termín nezná. Proto je v souladu podle zákona o veřejných zakázkách používán místo něj termín „subdodavatel“, což má ale za následek, že souhrnné náklady všech „subdodavatelů“ nesmí překročit 49% uznatelných nákladů projektu. Podle přítomných je tento výklad v rozporu z principy EU, která klade velký důraz na princip a obsah slova „partnerství“.
(04.06.2005) ZDROJ: Evropská brána
Nezávislá kultura má nového spojence: jlbjlt.net

  © 2003-2024 vydává ProCulture o.s.
   ISSN 1214-8369
 © 2024 Webhosting SmartWEB.CZ |  Optimalizace stránek e4you s.r.o.