Proculture: výzkumné, informační a vzdělávací centrum pro umění a kulturu
Domů CultureInfoNevládní neziskový sektor
TechSoup

Plzeňský kraj nabízí partnerství neziskovým organizacím

Rada Plzeňského kraje zřídila Komisi pro neziskové organizace, jejímž prostřednictvím chce kraj pdpořit zejména rozvoj oblastí sociální sféry, školství a mládeže, kultury a cestovního ruchu. Prioritou komise je v současné době vytvořit aktuální databázi partnerů z oblasti neziskového sektoru v Plzeňském kraji. Partnerské organizace budou mít možnost zdarma využít například prostory patřící Plzeňskému kraji, zapůjčení technického vybavení etc. „Neziskové organizace vyvíjí aktivity, které vedou k dosažení hospodářské, sociální a územní soudržnosti, a proto je potřeba tento sektor podporovat ve větším měřítku než doposud“, říká Radislav Neubauer, poradce Rady PK pro oblast neziskové organizace.

Rada Plzeňského kraje zřídila Komisi pro neziskové organizace Rady Plzeňského kraje. Kraj chce svým partnerstvím s neziskovým sektorem podpořit zejména rozvoj oblastí - sociální sféra, školství a mládež, kultura a cestovní ruch. Prioritou komise je v současné době vytvořit aktuální databázi partnerů z oblasti neziskového sektoru v Plzeňském kraji. Evidence by měla sloužit pro spolupráci při plánování a realizaci některých projektů kraje.

„Neziskové organizace vyvíjí aktivity, které vedou k dosažení hospodářské, sociální a územní soudržnosti, a proto je potřeba tento sektor podporovat ve větším měřítku než doposud“, říká Radislav Neubauer, poradce Rady PK pro oblast neziskové organizace.

Partnerské neziskové organizace budou mít možnost zdarma využít např.: prostory patřící Plzeňskému kraji, zapůjčení technického vybavení apod.

Neziskové organizace, které se chtějí stát partnerem kraje, se mohou zaevidovat vyplněním formuláře, který naleznete zde, a zasláním

na email: jindra.radova@plzensky-kraj.cz nebo adresu:

Bc. Jindra Radová
tajemnice Komise pro NO Rady PK
Odbor kancelář hejtmana
Krajský úřad Plzeňského kraje
Škroupova 18
306 13  Plzeň
(17.02.2010) ZDROJ: Plzeňský kraj
Nezávislá kultura má nového spojence: jlbjlt.net

  © 2003-2024 vydává ProCulture o.s.
   ISSN 1214-8369
 © 2024 Webhosting SmartWEB.CZ |  Optimalizace stránek e4you s.r.o.