Proculture: výzkumné, informační a vzdělávací centrum pro umění a kulturu
Domů CultureInfoNevládní neziskový sektor
TechSoup

Rozbor financování NNO z vybraných veřejných rozpočtů v roce 2004

Podle rozboru, který od roku 1999 vydává Rada vlády pro neziskový sektor, poskytl státní rozpočet v roce 2004 nestátnímu neziskovému sektoru (NNO) celkovou částku 4 350 milionů Kč, z toho šlo 79 % ze dvou kapitol: 313 - Ministerstva práce a sociálních věcí a 333 - Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy.
Podpora NNO z kapitoly 334 Ministerstva kultury byla ve výši 162 089 tisíc, což představuje 3, 73 % celkové státní podpory NNO, avšak pouhá 2, 68 % z rozpočtu ministerstva kultury. Nejvyšší poskytnutá dotace byla ve výši 12 709 tisíc Kč (Pražské jaro o.p.s.). Největší počet (310) poskytnutých dotací nepřesáhl 50 000 Kč. Dotace NNO, poskytnuté z rozpočtu MK na sport a rekreaci byly dvakrát vyšší než na mezinárodní aktivity.
Z krajů bylo NNO poskytnuto celkem 996 milionů Kč, z toho 36 % z rozpočtu Hlavního města Prahy, 13 % z rozpočtu Moravskoslezského kraje a 12 % z rozpočtu Jihomoravského kraje. Na kulturní služby poskytované NNO bylo prostřednictvím rozpočtů krajů vynaloženo celkem 127 748 tisíc Kč, což představuje 12, 83 % z celkové částky všech krajských dotací NNO. Dvě nejvyšší dotace byly poskytnuty transformovaným příspěvkovým organizacím Hlavního města Prahy divadlu Archa o.p.s. a Činohernímu klubu o.p.s..

STÁTNÍ VERSUS KRAJSKÉ ROZPOČTY

 

Dotace NNO v kategorii činnosti "kultura a umění" představují celkovou částku 304 537 tisíc Kč. Ze státního rozpočtu jde 60, 61 % a podíl rozpočtů krajů je 39, 39 %.

Ve 12 hodnocených kategoriích podle činnosti je poměr dotací NNO na "kulturu a umění" ze státního rozpočtu vůči rozpočtům krajů vůbec nejnižší.

 

PODPORA NNO Z ROZPOČTU MINISTERSTVA KULTURY

 

Největší podíl dotací NNO ze státního rozpočtu je určen na "sociální služby" 35, 06 %, na druhém místě je "sport a rekreace" 28, 81 %, dále je "vzdělávání a výzkum" 12, 48 %. Podíl dotací NNO ze státního rozpočtu v kategorii činnosti "kultura a umění" je pouhých 4, 24 % což je méně než kolik v České republice dostávají na svoji činnost všechny "hospodářské a profesní sdružení a odbory", které mají 5, 49 %. I z rozpočtu MK jsou "hospodářské a profesní sdružení a odbory" podporovány částkou téměř 2 miliony korun, což je více než na stejné účely dává např. ministerstvo dopravy, které v roce 2004 mělo více než dvakrát tak velký rozpočet než MK.


DOTACE NNO Z ROZPOČTU KRAJŮ

 

Tři největší dotace, které získaly 3 obecně prospěšné společnosti z rozpočtu krajů tvoří 5 % celkového objemu všech poskytnutých dotací NNO, z čehož první dvě jsou z oblasti kultury: transformované příspěvkové organizace hlavního města Prahy - Divadlo Archa a Činoherní klub.

 

Největší podíl ze 12 podle činnosti sledovaných kategorií byl poskytnut na "sociální služby" celkem 50, 79 %, dále na "sport a rekreace" 20, 42 %, přičemž "kultura a umění" se umístila na třetím místě s  podílem 12, 04 %.

Z rozpočtu krajů bylo NNO poskytnuto celkem 570 dotací. Bylo podpořeno na 461 příjemců, přičemž průměrná výše dotace byla 260 000,- Kč. Maximální částka, která byla poskytnuta jednomu příjemci dosáhla 20 066 000,- Kč. 

Dotace ze státního rozpočtu podle kategorie činnosti z rozpočtu kap. 334 – Ministerstva kultury v tisících

 

2004

Kap. 334 - MINISTERSTVO KULTURY

162 089

Z toho:

 

Kultura a umění

136 731

Sport a rekreace

1 598

Vzdělávání a výzkum

3 167

Zdraví

215

Sociální služby

4 470

Životní prostředí

525

Rozvoj obce (komunity) a bydlení

455

Ochrana práv a obhajoba zájmů

11 794

Organizování činnosti

35

Náboženství

356

Mezinárodní aktivity

770

Hospodářská a profesní sdružení, odbory

1 973

Dotace ze státního rozpočtu podle kategorie činnosti „kultura a umění“

Kapitoly státního rozpočtu

Dotace NNO na kulturu a umění

304 Úřad vlády

0

306 MZV

80

307 MO

601

313 MPSV

23 883

314 MV

750

315 MŽP

137

317 MMR

0

321 GAČR

290

322 MPO

0

327 MD

0

329 MZe

0

333 MŠMT

18 455

334 MK

136 731

335 MZ

3 091

338 MI

270

361 AV ČR

292

CELKEM

184 581

Tabulky a interpretace: Marta Smolíková, ředitelka ProCulture/Otevřená společnost o.p.s.

Zdroj: Rozbor financování NNO z vybraných veřejných rozpočtů v roce 2004

Odkazy na plné znění Rozborů Rady vlády pro nestátní neziskové organizace ke stažení:

Rozbor financování NNO z vybraných veřejných rozpočtů v roce 2004

Rozbor financování NNO z vybraných veřejných rozpočtů v roce 2003

Rozbor financování NNO z vybraných veřejných rozpočtů v roce 2002


Rozbor financování NNO z vybraných veřejných rozpočtů v roce 2000

Rozbor financování NNO z vybraných veřejných rozpočtů v roce 1999

Související články:
Zpráva o neziskovém sektoru

(15.02.2006)
ProCulture

  © 2003-2023 vydává ProCulture o.s.
   ISSN 1214-8369
 © 2023 Webhosting SmartWEB.CZ |  Optimalizace stránek e4you s.r.o.