Proculture: výzkumné, informační a vzdělávací centrum pro umění a kulturu
Domů CultureInfoNevládní neziskový sektor
TechSoup

Wallströmová: Neziskovky mají často vyšší důvěryhodnost než politické instituce a politici

10.května se v Praze konalo  setkání s paní komisařkou Wallströmovou, kterého se na Zastoupení Evropské komise v ČR zúčastnilo na 60 zástupců neziskových organizací z celé republiky, bylo věnováno otázkám komunikace mezi českým neziskovým sektorem a Komisí. Debata se konala z iniciativy paní místopředsedkyně, která v současné Evropské komisi zodpovídá za oblast komunikace a institucionálních vztahů. Paní Wallströmová v Praze zdůraznila, že neziskovky mají často vyšší důvěryhodnost než politické instituce a politici v dané zemi a proto jsou pro Evropskou komisi vítaným a vhodným komunikačním kanálem.

Během setkání se čeští zástupci neziskových organizací, které reprezentovaly celé spektrum sektorů a aktivit, dotazovali především na možnosti získávání grantů z programů a fondů Evropské unie. Dalším často zmiňovaným tématem byla otázka, zda a jak může Evropská komise napomáhat zlepšení dialogu mezi českým neziskovým sektorem na jedné straně a českou veřejnou správou a vládou na straně druhé. Řada otázek směřovala i na Ústavní smlouvu EU, zda a jak hodlá Evropská komise aktivně podpořit národní diskuse o tomto dokumentu.

Margot Wallströmová ve svých odpovědích několikrát zdůraznila, že neziskové organizace by neměly zapomínat na to, že za řadu oblastí nese zodpovědnost samotný členský stát a že je proto nutné se nejprve obracet na národní vládu a další orgány veřejné správy. Paní místopředsedkyně v této souvislosti podala příklad, že když si to budou přát sami Češi a česká vláda, tak v Terezíně vznikne Evropské centrum demokracie a kultury, což je projekt, který ona sama velmi podporuje. Když si vznik tohoto centra v ČR nebude nikdo přát, nikdo ČR nemůže jeho vznik nařídit.

V souvislosti se zapojením a podporou diskuse kolem Evropské ústavy evropská komisařka podotkla, že Komise nechce dělat žádnou propagandu v žádné členské zemi. Chce se jen zasadit a podpořit věcnost probíhajících diskusí. Proto bude Komise poskytovat věcné a přesné informace týkající se budoucí Ústavy EU například formou dodáním výtisku každému zájemci, zpracováním stručných a přehledných faktografických přehledů a shrnutí. Tyto materiály a informace budou k dispozici i neziskovým organizacím, které, jak paní Wallströmová zdůraznila, mají často vyšší důvěryhodnost než politické instituce a politici v dané zemi a proto jsou pro Evropskou komisi vítaným a vhodným komunikačním kanálem.

Na otázky týkající se finanční podpory ze strany Evropské komise českých neziskových organizací, paní komisařka představila nový komunitární program „Aktivní evropské občanství“, kterým chce Komise podpořit evropskou spolupráci mezi lidmi i neziskovými organizacemi.

(17.05.2005) ZDROJ: Evropská brána
ProCulture

  © 2003-2024 vydává ProCulture o.s.
   ISSN 1214-8369
 © 2024 Webhosting SmartWEB.CZ |  Optimalizace stránek e4you s.r.o.