Proculture: výzkumné, informační a vzdělávací centrum pro umění a kulturu
Domů CultureInfoNevládní neziskový sektor
TechSoup

Zhodnocení koncepce podpory rozvoje neziskového sektoru k připomínkování

Rada vlády pro nestátní neziskové organizace zveřejnila aktuální verzi dokumentu Zhodnocení koncepce podpory rozvoje neziskového sektoru. Dokument je nyní k dispozici pro připomínkování širokou veřejností. Připomínky k dokumentu je možno zasílat do 14. listopadu 2008.
ProCulture

  © 2003-2023 vydává ProCulture o.s.
   ISSN 1214-8369
 © 2023 Webhosting SmartWEB.CZ |  Optimalizace stránek e4you s.r.o.