Proculture: výzkumné, informační a vzdělávací centrum pro umění a kulturu
Domů CultureInfo
TechSoup

Obnova bývalého baťova areálu ve Zlíně šance pro kreativní ekonomiku?

Zlínský kraj plánuje, že se do bývalých baťových závodů, dnes chátrajícího průmyslového areálu Svit v centru Zlína, přestěhuje mimo jiné městská galerie, muzeum a knihovna. Jelikož se město Zlín stalo největším věřitelem zkrachovalého Svitu získá v areálu do svého vlastnictví silnice a inženýrské sítě. Radnici Zlína se podařilo odkoupit od ministerstva financí pohledávky a část akcií Svitu. Za dluhy ve výši téměř šesti miliard zaplatila minulý týden 180 milionů korun. Město by kromě infrastruktury, za kterou ještě zaplatí dvacet milionů korun, rádo obnovilo také koupaliště "Baťák", Stadion mládeže či tribunu zlínského fotbalového stadionu, které leží v blízkosti areálu.Na rekonstrukci infrastruktury areálu chce město společně s krajem využít prostředky ze strukturálních fondů Evropské unie. Jakým způsobem bude využit zbytek areálu, rozprostírajícího se na rozloze 65 ha, však zatím ještě rozhodnuto není.
Existují však již studie jeho využití. V roce 2006 zpracovali např. studenti Univerzity Tomáše Bati fakulty multimediálních studií výzkumnou práci na téma "Nová role areálu Svit jako studentsko podnikatelského centra Zlínského kraje", ve které jsou multifunkční prostory téměř stovky budov baťovského areálu pojaty jako místo vhodné nejen pro podnikatele a studenty, ale také pro obyvatele Zlína. Areál by dle studie byl využit pro výstavy, koncerty, workshopy , přednášky aj. Širším plánem je zřízení campusu univerzity tzn. internáty, učebny a pracovny jendotlivých ateliérů. Součástí plánů na rekonstrukci areálu je mimo jiné také jeho využití k účelům bydlení.

Využití bývalých průmyslových areálů pro vzdělávací, kulturní , sociální a podnikatelské účely je součástí konceptu tzv. kreativní ekonomiky (creative economy), která se stala motorem intenzivních hospodářských změn v zemích západní Evropy, Velké Británie, Kanady a Austrálie. "Kreativní ekonomika je velmi komplikovaně propojena s uměním. Umění hraje zásadní roli jak ve vývoji kulturních produktů tak při výcviku a podpoře spisovatelů, choreografů, skladatelů, tadečníků, producentů, hudebníků, scénaristů, filmařů, designérů, herců, techniků a dalších, kteří se uplatňují v tzv. kreativním průmyslu. Během své profesionální dráhy jsou kulturní pracovníci v neustálém pohybu mezi komerčním a neziskovým sektorem, které prosperují z jejich talentu, dovednosti a zkušeností." (Toronto Arts Council, State of the Arts Report)

Baťova továrna na boty byla založena v roce 1894. Za první světové války zlínské továrny dodávaly miliony párů bot rakousko-uherské armádě, výroba stoupala. Spolu s expanzí firmy se měnil také Zlín, zvláště poté, když se Tomáš Baťa stal r.1923 starostou města. Firma budovala ve městě obchodní domy, hotel, kino, velkou nemocnici, školní budovy, vědecké budovy, filmové ateliery, tisíce nový́ch bytů. Působením vý́znamný́ch architektů (J. Kotěra, F. L. Gahura, V. Karfík, M. Lorenc) získal Zlín evropsky ojedinělý́ charakter funkcionalistického města, o které se živě zajímal i svetoznámý́ architekt Le Corbusier.
(17.09.2008) ZDROJ: ProCulture
Nezávislá kultura má nového spojence: jlbjlt.net

  © 2003-2023 vydává ProCulture o.s.
   ISSN 1214-8369
 © 2023 Webhosting SmartWEB.CZ |  Optimalizace stránek e4you s.r.o.