Proculture: výzkumné, informační a vzdělávací centrum pro umění a kulturu
Domů CultureInfo
TechSoup

Průvodce zadáváním věřejných zakázek

Otevřená společnost vydala v rámci projektu sociálního podnikání průvodce zadáváním veřejných zakázek. Příručka vznikla nejen jako příspěvek k tématu zadávání veřejných zakázek, ale od samého počátku byl tým autorů motivován snahou zviditelnit zadávání veřejných zakázek jako další nástroj podpory sociální ekonomiky. Příklady a praxe v některých členských zemích Evropské unie ukazují na úzké propojení stabilního sektoru sociálních podniků a veřejného zadávání, které tak napomáhá bezproblémovému fungování sociální ekonomiky a slaďování cílů ekonomického a sociálního rozvoje v regionech. Neopomenutelným aspektem efektivního propojení veřejného zadávání a podpory sociální ekonomiky je posilování lokálních ekonomik, především využíváním místních zdrojů, místních pracovníků a začleněním otázek etiky, ohledu ke krajině a dalším regionálním specifikům do ekonomického a veřejně-právního rámce. Začlenění sociálních cílů do tohoto zadávání vyžaduje pečlivou přípravu a příručka ukazuje, jak k tomuto úkolu přistoupit a realizovat jej, přináší též definici korupce ve veřejných zakázkách a desatero dobrého zadavatele. 

OBSAH
1. KONCEPT SPOLEČENSKY ODPOVĚDNÉHO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK 7
2. SPOLEČENSKY ODPOVĚDNÉ ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK V ZEMÍCH EVROPSKÉ UNIE 9

2.1 Strategie odpovědného zadávání veřejných zakázek 10
2.2 Vyhodnocení sociálních dopadů a rizik při plánování veřejných zakázek 12
2.3 Zvyšování povědomí a zapojování zainteresovaných skupin 14
3. KONCEPT SPOLEČENSKY ODPOVĚDNÉHO ZADÁVÁNÍ V ČESKÉ REPUBLICE 17
3.1 Právní úprava veřejných zakázek zohledňující ekologická a sociální kriteria 18
3.2 Význam sociálních a ekologických kritérií pro daný region 20
3.3 Technické podmínky jako nástroj stanovení kritérií 20
4. KORUPCE VE VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH 25
4.1 Definice korupce 25
4.2 Korupce ve veřejných zakázkách 27
4.3 Projevy korupce v cyklu veřejné zakázky 28
4.4 Výhody transparentnosti ve veřejných zakázkách 32
4.5 Protikorupční nástroje ve veřejných zakázkách – jejich možnosti a omezení 32
5. PRAKTICKÁ REALIZACE VEŘEJNÉHO ZADÁVÁNÍ: „ZAČÍNÁME“ 35
Strategický přístup a identifikace potřeb, které lze veřejnou zakázkou naplnit 35
5.1 Příprava soutěže 37
5.2 Kvalifikace a výběr dodavatelů 39
5.3 Hodnocení nabídek 40
5.4 Uzavírání smlouvy a její plnění 42
6. PŘÍKLADY PRAKTICKÉHO UPLATNĚNÍ SOCIÁLNÍCH A EKOLOGICKÝCH KRITÉRIÍ VE VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH 45
6.1 Příklad zakázky č. 1 46
6.2 Příklad zakázky č. 2 48
6.3 Příklad zakázky č. 3 49
7. DOPORUČENÍ, DESATERO A INSPIRACE 51
Identifikace, zadávací podmínky 51
Výběr kvalifikovaných dodavatelů, hodnocení nabídek, uzavření a plnění smlouvy 52
Desatero dobrého zadavatele 53
8. VEŘEJNÉ ZAKÁZKY A SOCIÁLNÍ EKONOMIKA 55
9. ANGLICKÁ VERZE /REZUMÉ/ 61

Příručka ke stažení zde

ProCulture

  © 2003-2021 vydává ProCulture o.s.
   ISSN 1214-8369
 © 2021 Webhosting SmartWEB.CZ |  Optimalizace stránek e4you s.r.o.