Proculture: výzkumné, informační a vzdělávací centrum pro umění a kulturu
Domů CultureInfo
TechSoup

Sociální podnikání v kultuře

Internetový portál LabforCulture se bude v průběhu letošního podzimu zabývat problematikou sociálního podnikání v kultuře. Navazuje na téma předchozí věnované finanční krizi a jejím dopadům na kulturní sektor. Podzimní téma bude sledovat trendy, které mohou být uplatněny nejen v kulturním sektoru, ale také mimo něj. Sociální podnikání  je  jednou z  oblastí, která se v současné době rozvíjí i v České republice, ačkoli doposud náš právní řád nezná pojem sociální podnik, narozdíl například od Slovenska, objevují se již společnosti, které můžeme sociálním podnikem nazvat tj. český právní řád umožňuje  založení tohoto typu podniku. aKultura  však prozatím není oblastí, jež by u nás byla se sociálním podnikáním typicky spojována.
In the cultural field, more people are working together across sectorial disciplines and in innovative ways. Bas Ruyssenaars from The Beach says in our featured interview, "We need to find new actions, more sustainability, we are in a cultural crisis, not only in a financial crisis, [and] because there is a lack of trust in institutions and organisations, and the values we agree on, there is a lack of shared meaning." Can cultural professionals play a role in changing that, it seems so according to the feature.

The Research in focus feature, prepared by Lidia Varbanova, editor of the Resources for research section, also looks at social entrepreneurship policy-making and the long term impact this may have on society and culture. With a breakdown of the leading social entrepreneurs you get an idea of whose at the top of the table and why. Added to this, we have another thought-provoking interview with Eva Moe from Swedish Knowledge Foundation examining entrepreneurship in society, and how this is a sign of the times. Cultural initiatives are examined and there is a section with a list of resources including videos, publications, organisations, online platforms and education programmes.
 
(09.10.2009) ZDROJ: LabforCulture.org
ProCulture

  © 2003-2021 vydává ProCulture o.s.
   ISSN 1214-8369
 © 2021 Webhosting SmartWEB.CZ |  Optimalizace stránek e4you s.r.o.