Proculture: výzkumné, informační a vzdělávací centrum pro umění a kulturu
Domů CultureInfoStátní rozpočet na kulturu
TechSoup

Ministr kultury k reformě veřejných financí a ke snižování počtu zaměstnanců státní správy

Ministr Václav Jehlička nesouhlasí se snižováním počtu pracovníků v resortu kultury. Jehlička při jednání vlády dne 24. dubna 2007 připomněl závazek z Programového prohlášení, ve kterém se vláda zavázala prosadit zvýšení podílu výdajů státního rozpočtu na podporu kultury postupně až na 1 % státního rozpočtu.  Ministr odmítá cestu k úsporám snižováním počtu herců, hudebníků, zpěváků, památkářů a kastelánů, odborníků v muzeích, galeriích a knihovnách. Ministr kultury dále upozorňuje na skutečnost, že 7068 zaměstnanců resortu kultury má průměrný měsíční plat 17 680,- Kč, což je nejnižší průměrný plat, který ve státní sféře existuje.

Ministr Václav Jehlička nesouhlasí se snižováním počtu pracovníků v resortu kultury


Stanovisko ministra kultury k reformě veřejných financí a ke snižování počtu zaměstnanců státní správy

Ministr kultury při jednání vlády dne 24. dubna 2007 připomněl závazek z Programového prohlášení, ve kterém se vláda zavázala prosadit zvýšení podílu výdajů státního rozpočtu na podporu kultury postupně až na 1 % státního rozpočtu.

Ministr zároveň upozornil na skutečnost, že v resortu kultury je třeba rozlišit mezi úředníky a těmi, kteří vykonávají přímou kulturní činnost, jako např. herci, zpěváci, tanečníci, knihovníci, průvodci na hradech a zámcích, muzeích a galeriích apod. Administrativu pro výkon státní správy vykonávají „pouze“ zaměstnanci ministerstva kultury (262 lidí). Tady je ministr kultury samozřejmě připraven realizovat snížení o 3% ročně.

Kulturní a uměleckou činnost přímo vykonává 6806 lidí. Jen ve státních divadlech (Národní divadlo, Státní opera Praha, Laterna magica) působí 685 umělců v souborech, jako je např. Česká filharmonie a Pražský filharmonický sbor, v muzeích a galeriích je to 1239 odborných pracovníků, v Národním památkovém ústavu je jich potom 1 246. V knihovnách působí 501 odborných pracovníků a další pracují např. v Národním ústavu lidové kultury ve Strážnici a Národním filmovém archivu. Další zaměstnanci vykonávají činnosti nezbytné pro chod národních kulturních institucí.

Ministr kultury Václav Jehlička odmítá cestu k úsporám snižováním počtu herců v Národním divadle, hudebníků v České filharmonii, zpěváků v Pražském filharmonickém sboru, památkářů a kastelánů v Národním památkovém ústavu, odborníků v muzeích, galeriích a knihovnách.

Ministr kultury dále upozorňuje na skutečnost, že 7068 zaměstnanců resortu kultury má průměrný měsíční plat 17 680,- Kč, což je nejnižší průměrný plat, který ve státní sféře existuje. Současný stav chce ministr změnit nejenom ve vztahu k zaměstnancům, ale i proto, že jejich činnost je významným zdrojem příjmů z cestovního ruchu a služeb s ním spojených a tím zároveň vytváří nové pracovní příležitosti.


(27.04.2007) ZDROJ: MK
ProCulture

  © 2003-2024 vydává ProCulture o.s.
   ISSN 1214-8369
 © 2024 Webhosting SmartWEB.CZ |  Optimalizace stránek e4you s.r.o.