Proculture: výzkumné, informační a vzdělávací centrum pro umění a kulturu
Domů CultureInfoStátní rozpočet na kulturu
TechSoup

Národní kontrolní úřad - kontrola MK - tedy financování kultury

Národní kontrolní úřad vydal zprávu o hospodaření s finančními prostředky státního rozpočtu vynaloženými Ministerstvem kultury na odstraňování škod vzniklých při povodni v roce 2002. Kontrola zjistila nehospodárné použití finančních prostředků státního rozpočtu ve výši 7 169 189 Kč; nedodržení zákona o zadávání veřejných zakázek u zakázek v celkové výši 5 899 987 Kč; nedodržování zákona o účetnictví tím, že nesprávně účtovali o majetku v celkové výši 3 224 648 Kč. Odkazy na další kontrolní zprávy ohledně hospodaření MK a plán kontrolních akcí na rok 2006 naleznete:

Hospodaření s finančními prostředky státního rozpočtu vynaloženými Ministerstvem kultury na odstraňování škod vzniklých při povodni v roce 2002


Tisková zpráva z kontrolní akce č. 05/07
--------------------------------------------------------------------------------


Cílem kontroly bylo prověřit hospodaření s finančními prostředky vynaloženými na odstraňování škod způsobených povodněmi v roce 2002 na majetku státních a regionálních kulturních zařízení.


Kontrolovanými osobami byly Ministerstvo kultury, Národní galerie v Praze, Národní knihovna České republiky, Národní muzeum, Národní památkový ústav, Národní technické muzeum, Památník Terezín, hlavní město Praha, Jihočeský kraj, Ústecký kraj, statutární město České Budějovice, Divadlo v Dlouhé, Galerie hlavního města Prahy, Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích, Městská knihovna v Praze a Nemocnice Na Františku s poliklinikou, a to za období 2002-2004.


Kontrolní akci řídila členka NKÚ Mgr. Zdeňka Profeldová.


Při kontrole bylo mj. zjištěno, že při přidělování dotací jednotlivým krajům umožnilo Ministerstvo kultury rozšíření účelu použití poskytnutých finančních prostředků, a to nikoli pouze na odstranění škod způsobených na nemovitých památkách povodněmi, ale i na obnovu těch částí nemovitých památek, které ačkoliv nemovitá památka byla zasažena povodní, nebyly přímo touto povodní poškozeny. Kontrola zjistila, že finanční prostředky v celkové výši 3 206 938 Kč tak byly použity na opravu střechy, nové provizorní zastřešení objektu a opravu slunečních hodin.


Kontrola ověřila, že Ministerstvo kultury nevložilo do IS CEDR údaje o dotacích účelově poskytnutých ze státního rozpočtu v celkové výši 115 000 tis. Kč a o jejich příjemcích, a tím databáze tohoto systému neměla odpovídající vypovídací hodnotu o finančních prostředcích, které Ministerstvo kultury poskytlo formou účelových dotací na odstraňování škod způsobených povodněmi roku 2002.


Příjemci dotací ve zjištěných případech nepostupovali v souladu s právními předpisy a


použili finanční prostředky státního rozpočtu v celkové výši 2 094 354 Kč v rozporu se stanoveným účelem, a tím se dopustili porušení rozpočtové kázně;


nehospodárně použili finanční prostředky státního rozpočtu ve výši 7 169 189 Kč;


nedodrželi zákon o zadávání veřejných zakázek u zakázek v celkové výši 5 899 987 Kč;


nedodržovali zákon o účetnictví tím, že nesprávně účtovali o majetku v celkové výši
3 224 648 Kč.

Další úplné kontrolní zprávy NKÚ vydané od roku 1994 a zaměřené na financování kultury:

40/94 - Státní fond kultury

95/30 - kapitola Ministerstva kultury

99/37 - pořízení a technická obnova investičního majetku knihoven, muzeí, galerií a divadel
Související: Soud zprostil někdejší ředitelku Vohlídalovou viny - 19.12.2005
http://www.ceskenoviny.cz/vyhledavani/index_view.php?id=163539
(Bývalý ministerský referent investiční výstavy Jiří Vítů vypověděl, že ministerstvo kultury nemělo předpisy pro provádění staveb a nikdo tam přesně neznal své kompetence. "Nechci žalovat, ale vládla tam neskutečná anarchie," řekl.)

00/27 - majetek státu a prostředky státního rozpočtu - kapitola MK

03/15 - závěrečný účet kapitoly státního rozpočtu MK

03/29 - Mezinárodní filmový festival v Karlových Varech

Plán kontrolních akcí v roce 2006 z oblasti kultury zahrnuje:

Českou filharmonii Praha
Divadelní ústav, Praha
Laterna Magika Praha
Ministerstvo kultury

(13.01.2006) ZDROJ: NKÚ
ProCulture

  © 2003-2021 vydává ProCulture o.s.
   ISSN 1214-8369
 © 2021 Webhosting SmartWEB.CZ |  Optimalizace stránek e4you s.r.o.