Proculture: výzkumné, informační a vzdělávací centrum pro umění a kulturu
TechSoup

Norské fondy - priorita kulturní dědictví

Dne 2. března se uskutečnila konference zahajující tzv. Norské fondy - Finanční mechanismus Evropského hospodářského prostoru (EHP) a Norska. Jednou z priorit je ochrana kulturního dědictví a to jak movitého tak nemovitého. Během měsíce března bude zveřejněn manuál a formulář žádosti. Částka určená pro ČR je 101,91 milionů Eur pro pětileté období 2004-2009, z toho 48,54 milionů z Finančního mechanismu EHP a 62,37 milionů z Norského finančního mechanismu. Prostředky EHS finančního mechanismu jsou poskytovány třemi státy Evropského sdružení volného obchodu Islandem Knížectvím Lichtenštejnsko a Norským královstvím.

Aktuální informace a dokumenty o Norských fondech hledejte na serveru Ministerstva financí:

http://www.mfcr.cz/index.php?r=118

http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/SID-53EDF4E6-FA939EDD/mfcr/hs.xsl/fm_norska_14187.html?year=PRESENT

(04.03.2005) ZDROJ: Ministerstvo kultury ČR
ProCulture

  © 2003-2024 vydává ProCulture o.s.
   ISSN 1214-8369
 © 2024 Webhosting SmartWEB.CZ |  Optimalizace stránek e4you s.r.o.