Proculture: výzkumné, informační a vzdělávací centrum pro umění a kulturu
TechSoup

Strukturální fondy by mohly kultuře přinést přes sedm miliard

Projekty z oblasti kultury spadají v agendě přípravy čerpání peněz z Evropské unie do Integrovaného operačního programu (IOP), jenž je jedním z tematických operačních programů. Vedle nich pro kulturu existují ještě tři oblasti - regionální operační programy, operační program Praha a evropská územní spolupráce. IOP by kultuře mohl přinést přes sedm miliard a to oproti poslednímu návrhu, který šel do připomínkového řízení a kde byl rozpočet na kulturu o tři miliardy menší. Podle informací ministerstva kultury má být zachován původní plánovaný a vládou již vzatý na vědomí finanční objem - 7,6 miliardy korun.


Strukturální fondy by mohly kultuře přinést přes sedm miliard

Praha 24. října (ČTK) - Peníze, které by mohla Česká republika získat ze strukturálních fondů Evropské unie v letech 2007 až 2013 na podporu projektů v oblasti kultury, se během vyjednávání začaly krátit. Do připomínkového řízení, které skončilo v pondělí, šel o tři miliardy menší rozpočet než původní návrh. Podle dnešních informací z ministerstva kultury ale bude zachován původní objem - 7,6 miliardy korun.

Zatímco vláda v červnu vzala na vědomí návrh počítající právě s touto sumou, po změnách ve struktuře připravovaných dokumentů integrovaného programu ztrácela kultura svoji vlastní kapitolu a podpora vypadala jen na 4,2 miliardy včetně příspěvků z domácích zdrojů. Podle neoficiálních informací z ministerstva pro místní rozvoj (MMR) se snížení o tři miliardy oproti vládnímu návrhu jednalo na úrovni prvních náměstků ministerstev.

"V době, kdy došlo ke změně vlády, proběhla pravděpodobně tato jednání, o kterých není evidován žádný zápis. Nový náměstek Adolf Toman poté, co dostal strukturální fondy do své kompetence, začal ve věci snižování alokace pro resort kultury intenzivně jednat. Objem prostředků pro kulturu v rámci Integrovaného operačního programu zůstane zachován v původně plánované výši," sdělila ČTK mluvčí ministerstva kultury Ludmila Kadrnková.

Částka 265 milionů euro, tedy 7,6 miliardy korun, je zahrnuta ještě v dokumentu ze srpna. Poté byl ale program upraven - podle MMR na základě připomínek Evropské komise - především ve prospěch podpory zdravotnictví.

Projekty z oblasti kultury spadají v agendě přípravy čerpání peněz do Integrovaného operačního programu (IOP), jenž je jedním z tematických operačních programů. Vedle nich existují ještě tři oblasti - regionální operační programy, operační program Praha a evropská územní spolupráce.

IOP soustřeďuje podporu projektů v oblastech rozvoje cestovního ruchu, kultury, informační společnosti, péče o zdraví, bydlení a veřejné správy. IOP je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj a celková alokace na program činí 1941 milionu euro (asi 56 miliard korun).

Program se původně skládal ze sedmi priorit. Počítaly s tím, že EU v jejich rámci poskytne 85 procent nákladů na projekt, národní zdroje dají 15 procent. Jednou z nich byla Aktivizace kulturních rozvojových zdrojů a včetně národní podpory měla kulturním projektům přinést 7,6 miliardy korun.

V novém návrhu IOP nemá oblast kultury samostatnou prioritu, byť o to ministerstvo kultury dle svého vyjádření velmi usilovalo - ještě při jednání s ministrem pro místní rozvoj počátkem října ministr kultury prosazoval zachování této priority. Minulý týden ale MMR ČTK sdělilo, že IOP byl nově koncipován, kromě posílení podpory zdravotnictví je část prostředků převedena do Regionálních operačních programů na podporu politiky rozvoje měst a obcí a regionální cestovní ruch.

Kultura se stala součástí jedné ze čtyř "prioritních os"; v jejím rámci je kapitola 3.2 Národní podpora využití potenciálu kulturního bohatství, pod níž je zahrnuta hlavně podpora obnovy a využití státních kulturních památek. V původním návrhu byla kultura pojata mnohem šířeji, mezi cílovými skupinami pro dotace byly zmíněny nejen státní instituce, obce, ale i církve, soukromí podnikatelé a neziskové organizace.

Pro kulturu jsou ale zásadní i další prioritní oblasti, třeba kapitola 3.1 určená pro cestovní ruch; ministerstvo požaduje, aby dotace mohly přijímat i neziskové organizace.

MK prosazovalo kulturu jako prioritu do vyjednávání o strukturálních fondech ještě za Pavla Dostála, větší popularitu fondům začal dělat až ministr Vítězslav Jandák. Během jeho působení vznikl samostatný odbor strukturálních fondů, který vedl Aleš Grof. V době, kdy se intenzivně jednalo o podobě programů, nové vedení ministerstva Grofa odvolalo. Zodpovědnost za oblast strukturálních fondů převzal nový náměstek Adolf Toman. Grof zůstal referentem na odboru investic.

Připomínkové řízení k upraveným verzím operačních programů skončilo v pondělí, do konce října by měly být předloženy vládě a Evropské komisi během prosince. Celkem by měla Česká republika v letech 2007 až 2013 čerpat 26,7 miliard euro, tedy přibližně 774 miliard korun.

Markéta Horešovská mal

(26.10.2006)
ProCulture

  © 2003-2023 vydává ProCulture o.s.
   ISSN 1214-8369
 © 2023 Webhosting SmartWEB.CZ |  Optimalizace stránek e4you s.r.o.