Proculture: výzkumné, informační a vzdělávací centrum pro umění a kulturu
Domů CultureInfo
TechSoup

Úspory v administrativě Arts Councilu půjdou do umění

Londýn,   V polovině července 2009 oznámil britský Arts Council změny v organizační struktuře. Ty budou znamenat úspory v   administrativních výdajích 6,5 milionu liber (cca 198 miliónů korun) a to v horizontu let  2010/2011. Arts Council tak reaguje na požadavek vlády snížit do roku 2010/11 administrativní výdaje o 15%. Úspory bude Arts Council investovat do podpory umění. Proces změn byl odstartován v únoru 2009 a předtím, než došlo k jeho oficiálnímu schválení byl diskutován jak se zaměstnanci Arts Councilu tak se zástupci odborů. Hlavními změnami je snížení počtu zaměstnanců o 21 %, zeštíhlení devíti regionálních poboček,  vytvoření nové struktury čtyř geografických celků North; Midlands a South West; East a South East; London, zmenšení londýnské centrály Arts Councilu, snížení počtu členů  výkonné rady (ze 14 ti členů na 9) a centralizace systému rozdělování uměleckých grantů. Navržená opatření budou plně funkční od dubna 2010.  
  • zeštíhlení londýnské centrály Arts Councilu jejíž náplní bude strategické vedení a podpora zaměstnanců z regionálních poboček;

  • devět regionálních poboček Arts Councilu bude více zaměřených k poskytování služeb  uměleckým organizacím, umělcům a partnerům, které Arts Council podporuje a se kterými  spolupracuje;

  • seskupení regionálních poboček pod vedení čtyř výkonných ředitelů a to na základě geografické polohy tak, aby členového senior managementu těchto čtyř geografických celků zefektivnily a podpořily vzájemnou komunikaci a sdílení znalostí, čtyři geografické celky budou fungovat na novém konceptu tzv.‘business units’ který je klíčový pro úspěšnou realizaci záměru restrukturalizace Arts Councilu; 

  • ústavení ústředního grantového týmu. Ten odejme z regionálních kanceláří administrativní zátěž spojenou s rozdělováním grantů a umožní nestrannější rozdělování finančních prostředků. Tento tým bude působit v Manchesteru;

  • vytvoření týmu pro advokacii a komunikaci, který bude součástí londýnské centrály Arts Councilu. Tým bude poskytovat podporu regionálním kancelářím s cílem posílit profesionální image Arts Councilu;

  • redukovaný počet členů výkonné rady Arts Councilu ( ze současných 14 ti na 9 členů) umožní rychlé a operativní rozhodování. Rada bude sestavena se členů, kteří mají jak znalosti regionů tak expertů na strategické řízení. 


  • Podrobnější informace:

Tisková zpráva Arts Council 


The Arts Council's organisation review briefing note

 

 

 

(06.08.2009) ZDROJ: Arts Council London
ProCulture

  © 2003-2021 vydává ProCulture o.s.
   ISSN 1214-8369
 © 2021 Webhosting SmartWEB.CZ |  Optimalizace stránek e4you s.r.o.