Proculture: výzkumné, informační a vzdělávací centrum pro umění a kulturu
Registrace do mailinglistu pro zasílání e-bulletinu. Odhlásit se můžete zde.
Culture Action Europe

ProCulture je členem Culture Action Europe

 
Logo Rady uměleckých obcí

ProCulture je sekretariátem Rady uměleckých obcí (RUO)

 
Archiv Národní knihovny

ProCulture je součástí Archivu Národní knihovny

 
Facebook
Future City Game
Konference EU
Koncepce umění
Symposium Ostrava
Creative Cities
Future City Jobs
Domů PodporaNadační příspěvky
TechSoup

Nadační příspěvky

Řadit podle

Nadace Vodafone zaplatí nejlepším kandidátům rok práce v neziskovce

Nadaci Vodafone je možné předložit přihlášky do druhého ročníku inovačního  programu Rok jinak. Tento projekt, který v České republice proběhl poprvé v roce 2008, dává možnost minimálně čtyřem odborníkům z komerční či státní sféry strávit jeden rok prací pro neziskovou organizaci dle svého výběru. Nadace Vodafone pokryje úspěšným kandidátům roční mzdu, na kterou jsou zvyklí z komerční sféry, a náklady spojené s prací ve zvolené neziskové organizaci. Přihlášky je možné předkládat do 31. července 2009.

Nadace OKD rozdělí 40 milionů korun také na kulturní akce

Nadace OKD začala přijímat projekty do dalšího grantového kola, ve kterém rozdělí mezi neziskové organizace, ale také obce či města 40 milionů korun. Přibližně 80 procent z celkové částky má jít na podporu severomoravských projektů, o dalších zhruba 20 procent mohou usilovat organizace z jiných regionů nebo velké celorepublikové projekty.  Žadatelé mohou své programy přihlásit do čtyř nadačních programů. Program pro radost popdporuje také pořádání kulturních akcí až do výše 300 000 Kč na projekt. Uzávěrka je 15. května 2009.

Španělská společnost CajaSol vyhlašuje granty pro vizuální umělce

Španělská společnost CajaSol rozdělí v rámci programu Obra Social CajaSol celkem 125 000 EUro 5 grantů v oblasti vizuálního umění. O granty se mohou ucházet umělci jakékoli národnosti a to jako individuální žadatelé nebo prostřednictvím konkrétní organizace. Jedna z udělených cen bude věnována umělci/umělkyni z Andalusie. Každému z projektů bude udělen grant maximálně ve výši 25, 000 Euro. Grant pokrývá náklady na produkci uměleckého díla, cestovné, ubytování a materiál sejně jako autorský honorář v maximální výši 5000 €. Umělecká díla budou vystavena v centru Obra Social CajaSol v Seville. Uzávěrka pro předkládání žádostí je 31. března 2009.

Nadace VIA: komunitní granty ČSOB a Poštovní spořitelny podpoří i kulturu v obcích

ČSOB a Poštovní spořitelna ve spolupráci s Nadací VIA vyhlašují grantové kolo programu „ČSOB a Poštovní spořitelna pro podporu regionů“. Prostřednictvím tohoto programu budou podpořeny komunitní projekty v celé České republice. Program je zaměřen na ty neziskové organizace a obce, které usilují o zlepšování životního prostředí, společenského a kulturního života v obcích, městech a regionech. Program si klade za cíl zvýšit zájem občanů o dění v jejich regionu a povzbudit je k vlastní aktivitě; stimuluje upevnění „obyčejných“ dobrých sousedských vtahů a partnerství mezi občany, neziskovými organizacemi, podnikateli a veřejnou správou. V rámci  Menších komunitních grantů je možno získat maximální částku ve výši 70. 000 Kč na jeden projekt. O podporu se mohou ucházet nevládní neziskové organizace, obce a sdružení obcí a příspěvkové organizace. Uzávěrka pro předkládání žádostí je 14. dubna 2009. 

První neziskovky dostaly peníze v rámci úvěrového programu Poštovní spořitelny a NROS

Unikátní projekt „Program překlenovací pomoci 3P“ se úspěšně rozběhl. V lednu vybrala hodnotící komise první neziskové organizace, které mohou díky nekomerčnímu úvěru Poštovní spořitelny využít možnosti předfinancování svých projektů. Společný program PS a NROS tak otevírá neziskovkám cestu k návratným nadačním příspěvkům, které jim pomohou překonat období do poskytnutí přislíbených dotací z veřejných rozpočtů a strukturálních fondů Evropské unie.

Nadace Via granty na záchranu drobných památek

Nadace VIA vyhlašuje grantové kolo programu Fond kulturního dědictví „Záchrana drobných památek místního významu“. Cílem programu je podpora projektů, které usilují o záchranu, obnovu a údržbu drobných nemovitých památek místního významu a vytvářejí prostor pro dobrovolnou činnost a zapojení veřejnosti. Účast místních obyvatel na péči o okolí je jednou z hlavních priorit tohoto programu. V rámci grantového kola je možné získat podporu do výše padesáti tisíc korun. Uzávěrka pro předkládání projektů je 3. března 2009.

Nadace Český literární fond vyhlašuje grantové řízení 2009

Nadace Český literární fond vyhlásila výběrové řízení na poskytnutí nadačních příspěvků – stipendií a grantů dle rozhodnutého nadačního programu pro rok 2009. Podpořeny budou projekty z oblasti literatury, dramatické tvorby, publicistiky a výzkumu. Termín pro podání žádostí je do 13. 2. 2009.

Nadace pro současné umění Praha vypisuje 17. ročník grantů

Zdrojem finančních prostředků pro granty udělené v roce 2009 je výnos z příspěvku NIF. Stejně jako v minulých letech jsou vypisovány granty ve třech kategoriích: Grant na podporu prezentačního projektu pro jednotlivce nebo instituci. Grant na podporu realizace uměleckého díla ve veřejném prostoru. Grant na podporu umělecké aktivity v oblasti sociální minority. Uzávěrka žádostí je 31. ledna 2009
<předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 17 další >
ProCulture

  © 2003-2024 vydává ProCulture o.s.
   ISSN 1214-8369
 © 2024 Webhosting SmartWEB.CZ |  Optimalizace stránek e4you s.r.o.