Proculture: výzkumné, informační a vzdělávací centrum pro umění a kulturu
Registrace do mailinglistu pro zasílání e-bulletinu. Odhlásit se můžete zde.
Culture Action Europe

ProCulture je členem Culture Action Europe

 
Logo Rady uměleckých obcí

ProCulture je sekretariátem Rady uměleckých obcí (RUO)

 
Archiv Národní knihovny

ProCulture je součástí Archivu Národní knihovny

 
Facebook
Future City Jobs
Symposium Ostrava
Konference EU
Creative Cities
Koncepce umění
Future City Game
Domů PodporaNadační příspěvky
TechSoup

Nadační příspěvky

Řadit podle

Nadace Vodafone: Rok jinak 2012

Rok jinak je grantový program Nadace Vodafone, který již čtvrtým rokem umožní odborníkům z různých sektorů strávit rok prací pro neziskovou organizaci dle svého výběru. Plat ve stejné výši, jako měli doposud, jim hradí Nadace. Cílem programu je rozvoj neziskové sféry díky přínosu know how z byznysu a veřejného sektoru. Rok jinak nabízí uchazečům – vítězům celostátního výběrového řízení – příležitost strávit jeden rok nebo 1-3 měsíce (podprogram kRok jinak) prací pro neziskovku, kterou si sami vyberou za mzdové prostředky kryté z nadačního grantu, ve výši jejich dosavadní výplaty. Uzávěrka přihlášek na dlouhodobé i krátkodobé projekty je 30. září 2011.

Filmová nadace RWE & Barrandov Studio: výběrové řízení

Filmová nadace RWE & Barrandov Studio již tradičně vypisuje výběrové řízení na literární přípravu celovečerních hraných filmů a literární přípravu televizní dramatické tvorby do stopáže maximálně 50. minut. V rámci poslední březnové uzávěrky bylo rozděleno celkem 440 000 Kč mezi autory nejlepších scénářů, filmových povídek a námětů. V rámci prvního kola výběrového řízení za rok 2011 ocenila 7 z 61 přijatých prací, což bylo nejvíce oceněných autorů a autorek v historii Nadace. Uzávěrka je 30. září 2011.

Nadace Schoeppingen vyhlašuje umělecké rezidence

Schoeppingen, Německo  Ústředním tématem Nadace Küenstlerdorf Schoeppingen je podporovat spisovatele/ky, vizuální umělce/umělkyně, umělce/umělkyně v oblasti nových médií, a interdisciplinárních projektů, ale také  skladatele a skladatelky. Součástí rezidenčního pobytu v umělecké vesnici Küenstlerdorf Schoeppingen, nedaleko Münsteru,  je ubytování a měsíční stipendium, které mohou celkově trvat čtyři měsíce. Na rezidenčním pobytu je vždy dohromady 14 umělců/umělkyň pracujících v různých disciplínách, což vytváří intenzivní tvůrčí prostředí. Uzávěrka pro předkládání přihlášek je 15. září 2011.

Open Society Foundation: Romská inkluze prostřednictvím umění a kultury

New York, USA
Program pro umění a kulturu nadace Open Society Foundations vyhlašuje výzvu k předkládání projektů na téma sociální inkluze Romů prostřednictvím iniciativ, které posilují alternativní a autonomní kulturní infrastrukturu, inovativní umělecké aktivity, rozvíjejí profesionální standardy ve světě umění a prosazují reformy v oblasti kulturní politiky. V rámci výzvy je možné předkládat projekty s aktivitami zaměřenými na komunitní kulturní projekty, projekty kulturních akcí, profesionální rozvoj a budování kapacity organizací. V rámci výzvy je možno předkládat také individuální umělecké projekty. Granty jsou udělovány v rozsahu 1000 USD až 25 000 USD. Projekty je možné předkládat průběžně do 31. prosince 2012.

Sundance Institute: podpora filmů na téma vědy a technologie

Park City, Utah  Sundance Institute a Sloan Foundation vyhlašují výběrové řízení na podporu vývoje filmových scénářů s tématem vědy a technologie. V rámci tohoto programu není možné podpořit science fiction, s tím, že příběhy odehrávající se v budoucnosti či předjímající doposud neprokázané vědecké výsledky jsou považovány za science fiction. Maximální výše grantu pro scénáře v počáteční fázi vývoje je 20 000 USD dále 5000 USD stipendium pro vědeckého poradce. Grant zahrnuje  podporu týmu kreativních poradců Sundance Institute a možnost využít  souvisejícího fellowshipu v Sundance Screenwriters Lab.  Uzávěrka pro předložení grantů je 9. září 2011.

Nadace Via: Fond místních iniciativ 2011

Fond místních iniciativ, do roku 2010 fungující pod názvem „Fond místního rozvoje“, podporuje menší projekty lokálních organizací zaměřené na zlepšení kulturního, sociálního a životního prostředí obce nebo regionu, na zapojení veřejnosti do diskuse o budoucím vývoji obce či regionu nebo na zviditelnění dobročinnosti jako samozřejmé součásti života. Uzávěrka pro podávání žádostí je 27. července 2011.

Tourism Cares přijímá žádosti do globálního programu

Nezisková organizace Tourism Cares sjednocující National Toursim Foundation a Travelers Conservation Foundation usiluje o uchování turistických zkušeností a prožitků pro budoucí generace. V současné době vypisuje v rámci svého Globálního programu výzvu, které se mohou účastnit buď jednorázové projekty, či části rozsáhlejších projektů ve dvou oblasetch a) stavební úpravy, které přispívají k uchování, ochraně a obnovení staveb či jednotlivých stavebních  složek ve významných historických, kulturních či přírodních lokalitách. Druhou tématickou oblastí, na níže j možno žádat grant jsou vzdělávací programy posilující aspekt interpretace kultruního dědictví určitého místa, turistického cíle. Maximální výše jednoho grantu je $10,000. Uzávěrka pro předkládání žádostí je 1. července 2011. 

Nadace OSF Praha: mimořádná výzva na podporu projektů

Nadace Open Society Fund Praha vyhlašuje mimořádnou výzvu pro podání žádostí o podporu projektů v oblasti umění a kultury. Výzva se vyhlašuje v rámci programu Emergency Fund, jenž podporuje zejména projekty, které řeší závažné potřeby společnosti a nabízí inovativní přístupy. Emergency Fund se zaměřuje na podporu hodnot otevřené společnosti a posílení sociální solidarity ve společnosti. V rámci výzvy jsou očekávány projekty ve dvou tématických oblastech angažované umění a podpora udržitelnosti uměleckých a kulturních organizací. Uzávěrka pro předložení žádostí je 18. června 2011. 
<předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 17 další >
ProCulture

  © 2003-2024 vydává ProCulture o.s.
   ISSN 1214-8369
 © 2024 Webhosting SmartWEB.CZ |  Optimalizace stránek e4you s.r.o.