Proculture: výzkumné, informační a vzdělávací centrum pro umění a kulturu
Registrace do mailinglistu pro zasílání e-bulletinu. Odhlásit se můžete zde.
Culture Action Europe

ProCulture je členem Culture Action Europe

 
Logo Rady uměleckých obcí

ProCulture je sekretariátem Rady uměleckých obcí (RUO)

 
Archiv Národní knihovny

ProCulture je součástí Archivu Národní knihovny

 
Facebook
Future City Game
Koncepce umění
Future City Jobs
Konference EU
Symposium Ostrava
Creative Cities
Domů PodporaNadační příspěvky
TechSoup

Nadační příspěvky

Řadit podle

Nadace OF: Opomíjené památky a Památky a zdraví

Správní rada Nadace Občanského fóra schválila na svém březnovém jednání vyhlášení grantového řízení pro rok 2011. Granty budou rozdělovány ve dvou programech a sice již patnáctým rokem na 0pomíjené památky a čtrnáctým rokem na program Památky a zdraví. Zdrojem pro financování těchto programů jsou výnosy z Nadačního investičního fondu. Program zaměřený na Uzávěrka pro příjem žádostí je 30. června 2011.

Rhizome Commissions 2011: výzva k předkládání projektů

New York, USA 
Prestižní nezisková organizace Rhizome, specializovaná na umění nových médií, rozdělí celkem deset grantů v rámci svého programu Rhizome Commissions věnovaného podpoře začínajících umělců a umělkyň. Osm grantových projektů bude vybráno komisí Rhizome ve složení Tina Kukelski, kurátorka Carnegie International 2012, Candice Madey, zakladatel galerie On Stellar Rays a Domenico Quaranta, spisovatel a historik médií. Dva granty určí hlasováním registrovaní členové komunity Rhizome. Podpora projektů se standardně pohybuje od 1 000 USD do 5 000 USD. Uzávěrka pro předkládání projektů je 1. května 2011.

Podpora spolupráce kulturních organizací z EU a Turecka

Nová iniciativa pro rozvoj kulturních vztahů mezi zeměmi EU a Tureckem vznikla za přispění Nadace Mercator (Essen), Evropské kulturní Nadace, MitOst (Berlin) a Anadolu Kültür (Istanbul). Cílem iniciativy je dlouhodobá spolupráce mezi organizacemi a kulturními manažery zemí Evropské unie a Turecka.  Projekt dává příležitost  15 evropským kulturním organizacím vytvořit koprodukci společně s tureckým partnerem zejména z oblasti měst turecké Anatolie. Do projektu se mohou přihlásit kulturní manažeři a manažerky se zkušeností z projektů mezinárodní spolupráce a dobrou znalostí alespoň jednoho ze tří relevatních jazyků, tedy němčiny, angličtiny či jazyka tureckého. Uzávěrka pro příjem žádostí je 31. května 2011.

The Institute for Interactive Journalism: podpora projektů žen

Washington, USA
J-Lab: The Institute for Interactive Journalism and the McCormick Foundation chtějí podpořit čtyři projekty vedené ženami z oblasti novinařství. Podpořeny budou individuální osoby, které mají originální nápad na vytvoření nových webových stránek, mobilních zpravodajských služeb a dalších podnikatelských iniciativ, které nabízejí interaktivní možnosti angažovanosti, inspirace a zkvalitnění zpráv a informací v geograficky určené komunitě či zájmovéí skupině. McCormick New Media Women Entrepreneurs program poskytne jednorázovou podporu ve výši $12,000 a to ženě, která má vizi, dovednosti a zkušenost na to, aby zahájila nový podnik. Podpořeny budou sólo nápady a nebo nápady týmu žen. Termín pro podání projektů je 4. dubna 2011.

Nadace Unruhe: SozialMarie cena pro sociální inovace

Soukromá vídeňská nadace Unruhe (Neklid) uděluje každoročně ceny SozialMarie za sociální inovaci s cílem upozornit na tento druh lidské činnosti veřejnost, podnítit k podobnému druhu konání  a také oživit společenskou a vědeckou diskusi o sociální inovaci. Cenou SozialMarie jsou vyznamenávány inovační a kreativní sociální projekty. Každý rok udělí nadace dohromady 15 cen v celkové hodnotě 42 000 €. 1. cena je ohodnocena 15 000 €, 2. cena 10 000 €, 3. cena 5 000 € a  dalších 12 cen po 1 000 €. K účasti na soutěži jsou zvány sociální instituce, občanské iniciativy, spolky, neziskové organizace, jakož i podnikatelské subjekty se sociálním angažmá. Ceny nejsou dotací na realizaci sociálních projektů a také nejsou vázány na konkrétní účel. Geografický dopad projektů by měl být na území Rakouska či Maďarska nebo max. v okruhu 300 km od Vídně. Jazyky pro podání projektu jsou němčina a angličtina. Uzávěrka pro předkládání projektů je 15. února 2011.

Nadace Český literární fond - podpora v roce 2011

Nadace Český literární fond (NČLF) vyhlásila výběrové řízení pro udělování nadačních příspěvků včetně příspěvků z Nadačního investičního fondu na základě svého nadačního programu pro rok 2011. NČLF podporuje tvůrčí činnosti a projekty v oblasti literatury, vědy, divadla, filmu, rozhlasu, televize, novinářství a zábavního umění. Termín přijímání žádostí je 18. února 2011 pro všechny nadační příspěvky s výjimkou cestovních stipendií pro vědecké pracovníky do 35 let.

Nadace pro současné umění: granty 2011

Nadace pro současné umění Praha vypisuje 19. ročník grantů na podporu výtvarných projektů realizovaných v roce 2011. Zdrojem finančních prostředků pro granty udělené v roce 2011 bude výnos za rok 2010 z investovaného příspěvku Nadačního investičního fondu (NIF). Výše jednotlivých grantů a jejich počet závisí na výši výnosů z nadačního jmění za rok 2010. Hodnota výnosu nebude známa před termínem uzávěrky podávání žádostí, která je 31. ledna 2011

Nadace české architektury: granty 2011

Správní rada  Nadace  české architektury vyhlásila výběrového řízení na přidělení grantů pro rok 2011 v oblasti architektury ve dvou kategoriích se zaměřením na výstavy a dále publikace, přednášky, workshopy. Posláním Nadace české architektury je podpora a prezentace architektury jako nedílné součásti současné kultury. Rozdělena bude částka 1,5 mil. Kč. Termín podání žádostí je 10. ledna 2011.
<předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 17 další >
Nezávislá kultura má nového spojence: jlbjlt.net

  © 2003-2024 vydává ProCulture o.s.
   ISSN 1214-8369
 © 2024 Webhosting SmartWEB.CZ |  Optimalizace stránek e4you s.r.o.