Proculture: výzkumné, informační a vzdělávací centrum pro umění a kulturu
Domů CultureInfoNevládní neziskový sektor
TechSoup

Nevládní neziskový sektor

V evropském lobbování jsou průmysl a nevládní neziskové organizace stejně efektivní

Výzkum společnosti Burson-Marsteller zjišťoval u vysoce postavených představitelů institucí EU a stálých misí členských států při EU, jak hodnotí lobbistické aktivity vyvíjené na evropské úrovni různými aktéry. Na základě odpovědí 150 zástupců institucích EU vyplynulo, že nevládní neziskové organizace jsou ve svých snahách ovlivnit evropské rozhodování a tvorbu legislativy stejně zdatné jako firemní sektor. Výzkum obsahuje závěry tykající se nejlepších metod evropského lobbingu.

Evropské veřejné konzultace k návrhu etického kodexu neziskových organizací

Evropská komise nedávno vyhlásila veřejné konzultace k "Návrhu doporučení pro členské státy EU o etickém kodexu neziskových organizací". Konzultace budou probíhat do 25. srpna 2005. Cílem tohoto návrhu je vnést více transparentnosti, průhlednosti, vypočitatelnosti a zodpovědnosti do fungování neziskových organizací a šíření již osvědčených příkladů dobré praxe.

Neziskové aktuality ze strukturálních fondů

Na společném zasedání dvou výborů Rady vlády pro NNO (Výbor pro spolupráci s EU a s kraji) vznesly přítomní zástupci českých NNO celou řadu připomínek a otázek k dosavadnímu průběhu využívání finanční pomoci EU v rámci její regionální politiky. Mezi nejvíce diskutované otázky patřila problematika zálohových plateb u projektů NNO a otázka partnerství. V praxi se totiž ukázalo, že kraje nepoužívají termín „partner“ ale „subdodavatel“, protože český právní systém tento termín nezná.

Klaus: Novým úkolem Rady Evropy by měl být boj s postdemokracií

Boj proti takzvané postdemokracii by měl být podle českého prezidenta Václava Klause novým úkolem Rady Evropy (RE). Klaus to 16. května řekl novinářům na tiskové konferenci během prvního dne summitu RE, který se koná ve Varšavě. Postdemokracie podle něj zahrnuje především nátlak nejrůznějších nevládních organizací, které chtějí promlouvat do běžného života lidí, přestože nemají mandát vzešlý z voleb.

Wallströmová: Neziskovky mají často vyšší důvěryhodnost než politické instituce a politici

10.května se v Praze konalo  setkání s paní komisařkou Wallströmovou, kterého se na Zastoupení Evropské komise v ČR zúčastnilo na 60 zástupců neziskových organizací z celé republiky, bylo věnováno otázkám komunikace mezi českým neziskovým sektorem a Komisí. Debata se konala z iniciativy paní místopředsedkyně, která v současné Evropské komisi zodpovídá za oblast komunikace a institucionálních vztahů. Paní Wallströmová v Praze zdůraznila, že neziskovky mají často vyšší důvěryhodnost než politické instituce a politici v dané zemi a proto jsou pro Evropskou komisi vítaným a vhodným komunikačním kanálem.

Veřejná debata: Informování o Evropě - jaká je role českých neziskových organizací

Hlavním tématem setkání s místopředsedkyní Evropské komise paní Margot Wallström, které se bude konat 9. května 2005 v Praze bude vzájemná spolupráce českých neziskových organizací s Evropskou komisí v informování o Evropské unii a evropských myšlenkách. Stranou nezůstane ani otázka, co může Evropská komise rovněž nabídnout českým organizacím. Jedním z hlavních bodů bude debata o Ústavní smlouvě EU a role neziskového sektoru v šíření informací o ní.

Zpráva o neziskovém sektoru

Mezi nestátní neziskové organizace (NNO) patří občanská sdružení, nadace a nadační fondy, církevní právnické osoby a obecně prospěšné společnosti. Zpráva, jejíž vznik iniciovala vláda uvádí, že na rozvoj kultury a záchrany kulturního dědictví je v ČR poskytováno 11% dotací z veřejných zdrojů, přičemž na sociální služby jde 36% a na sport 34%. Zpráva mj. podrobně rozebírá příjmy z loterií a hazardních her, jejichž část má být podle zákona poskytována na veřejně prospěšné účely, přičemž konstatuje, že v roce 2003 se jednalo o částku 1,9 mld. korun, z čehož 61% směřovalo do sportu a 1% či méně, bylo věnováno oblasti sociální, zdravotní, kulturní a školství.

Kulturní spolupráce v Evropě: jaká je úloha nadací?

Síť evropských nadací pro inovativní spolupráci vydala zprávu o Kulturní spolupráci v Evropě: jaká je úloha nadací? Zpráva, kterou zpracovala italská nadace Fitzcarraldo, je volně ke stažení na webu a obsahuje rozbory jednotlivých oblastí působení nadací a jejich programů. Součástí publikace je adresář nadací a dalších podpůrných programů, které se evropské spolupráci věnují.

<předchozí 1 2 3 4
Nezávislá kultura má nového spojence: jlbjlt.net

  © 2003-2024 vydává ProCulture o.s.
   ISSN 1214-8369
 © 2024 Webhosting SmartWEB.CZ |  Optimalizace stránek e4you s.r.o.