Proculture: výzkumné, informační a vzdělávací centrum pro umění a kulturu
Domů CultureInfo
TechSoup

CultureInfo

ProCulture průběžně shromažďuje a archivuje literaturu zaměřenou na kulturní politiku, K dispozici je přehledný seznam literatury v rubrice Knihovna.

UNESCO ocenila filmový festival Jeden svět

Organizace Spojených národů pro výchovu, vědu a kulturu (UNESCO) se rozhodla udělit českému filmovému festivalu Jeden svět čestné uznání za výchovu k lidským právům. (Honourable Mention for Peace Education). Kandidaturu festivalu navrhl Václav Havel. Ceny a čestná uznání za výchovu k lidským právům uděluje UNESCO každé dva roky už od roku 1978 (30. výročí Všeobecné deklarace lidských práv). V roce 1990 cenu získal tehdejší československý prezident Václav Havel. „Cena UNESCO i čestné uznání jsou ve světě lidských práv dobře známy, jde o prestižní ocenění, jedno z nejvýraznějších za Unesco, jež napomůže posílení image ČR v této oblasti. Oceněním festivalu se ČR stává jednou z mála zemí, kam ocenění putuje již podruhé. Laureátem bývá většinou osobnost či lidskoprávní instituce, v případě Jednoho světa jde prý o první ocenění filmového festivalu vůbec,“ říká stálý představitel České republiky při UNESCO, velvyslanec Petr Janyška.

City University v Londýně: studium arts managementu a cultural policy making

City University v Londýně ohlásila otevření nového flexibilního programu pro zájemce o studium arts managementu a cultural policy making.

Studenti VŠUP se budou učit management umění

ProCulture je partnerem dvouletého projektu (2006-2008) Vysoké školy umělecko průmyslové v Praze s názvem  „Management umění“. Projekt je podpořen ze strukturálních fondů Evropské unie a jeho cílem je připravit a pilotně ověřit zavedení nového předmětu "umělecký management" a to pro studenty, pedagogy a lektory Vysoké školy umělecko-průmyslové.

LabforCulture on line

LabforCulture je interaktivní webová stránka věnovaná všem, kteří spolupracují, tvoří, sdílí a produkují umění a kulturu napříč Evropou. Stránka byla spuštěna 8. června 2006. Najdete zde informace a debatu o evropské kulturní spolupráci, příkladové studie, inspirující příběhy, zprávy a newslettery aj. Projekt byl iniciován Evropskou kulturní nadací ve spolupráci s dalšími partnery a je podporován klíčovými evropskými kulturními organizacemi. Stránky najdete na adrese: www.labforculture.org.

UNESCO: úmluva o kulturní diversitě

Kanada je prvním státem, který v prosinci ratifikoval Úmluvu o ochraně a podpoře kulturní diversity (Convention on the Protection and Promotion of the Diversity of Cultural Expressions), která byla 20. října 2005 na posledním generálním zasedání UNESCO přijata 148 hlasy (2 proti a 4 se zdrželi). Konvence by měla vejít v platnost 3 měsíce po ratifikaci celkem 30 států světa. Tato smlouva navazuje na Deklaraci o kulturní diverzitě, která byla přijata v roce 2001 a označuje kulturní rozmanitost jako zdroj směny, změny tvořivosti, a jako obecný odkaz lidství/humanity.

Restaurátoři nabízejí pomoc New Orleansu

Zkušení restaurátoři, sdružení v Odborové organizaci restaurátorů (OOR) nabízejí pomoc New Orleansu. Americké město, postižené řáděním hurikánu Katrina, je totiž jedním z architektonicky nejzajímavějších měst světa. Prolínají se v něm vlivy evropské rokokové kultury s vlivy kultury původního obyvatelstva a černošskými vlivy.

Europa Nostra – založení české pobočky

2. září 2005 se v Praze uskutečnilo pracovní setkání skupiny českých nestátních a neziskových organizací působících na poli ochrany kulturního dědictví, na kterém byla založena česká pobočka evropské organizace Europa Nostra.

Národní knihovna ČR první nositelkou prestižní ceny UNESCO

Zcela nová cena Čikdži v rámci programu UNESCO Paměť světa má být udělována každé dva roky a financována Radou města Čongdžu (Jižní Korea) částkou 30 000 USD. Cena byla symbolicky pojmenována podle nejstaršího dochovaného tisku z kovové sazby na světě - buddhistického spisu Jikji (Čikdži), vytvořeným právě ve městě Cheongju (Čongdžu) již v roce 1377. Ze 36 nominovaných z celého světa bylo vybráno sedm finalistů, mezi kterými byly knihovnické instituce z Austrálie, Egypta, Indie, Kolumbie, Nikaraguy, Rwandy a České republiky. Cenu získala Národní knihovna ČR.

<předchozí 1 2 3 4 5 6 7 další >
Nezávislá kultura má nového spojence: jlbjlt.net

  © 2003-2024 vydává ProCulture o.s.
   ISSN 1214-8369
 © 2024 Webhosting SmartWEB.CZ |  Optimalizace stránek e4you s.r.o.