Proculture: výzkumné, informační a vzdělávací centrum pro umění a kulturu
Domů CultureInfo
TechSoup

CultureInfo

ProCulture průběžně shromažďuje a archivuje literaturu zaměřenou na kulturní politiku, K dispozici je přehledný seznam literatury v rubrice Knihovna.

Soupis nejlepších příkladů praxe propojujících kulturu se vzděláváním

Generální ředitelství Vzdělávání a kultury Evropské komise zadalo francouzské Pôle Universitaire de Lorraine zpracovat studii nejlepších příkladů praxe, které propojují kulturu se vzděláváním v členských zemích Evropské unie, v kandidátských zemích a zemích Evropského volného obchodu. Tato studie má sledovat výsledky programů Socrates a Leonardo a programů pro mládež a kulturu a také identifikovat příklady dobrých praxí na národních úrovních s cílem připravit budoucí akce, které by se implementovaly do výše uvedených programů. Stručný dotazník můžete vyplnit na webových stránkách...

Agora Central Europe - projekt Kultura v Praze a Robert Palmer

Obrázek k článku: Agora Central Europe - projekt Kultura v Praze a Robert Palmer

Dne 8. března proběhl v Divadle Archa Pracovní seminář „Na cestě ke kulturní strategii“ za účasti Roberta Palmera z Velké Británie, který je uznávaným odborníkem EU na tvorbu kulturních strategií velkých měst. Seminář, který vedl, společně začal připravovat British Council a Divadlo Archa. Agora CE do přípravy semináře posléze vstoupila jako spoluorganizátor. Nejednalo se o běžné setkání expertních skupin, které pracují na projektu Kultura v Praze ale celodenní seminář spojený s prezentací výstupů práce expertních kulatých stolů, přednáškou Roberta Palmera a posledním jednáním expertních skupin. Semináře se zúčastnilo více než 50 lidí z různých oblastí kultury (zastupující různé umělecké žánry, kulturní instituce i teoretiky a experty). Zprávu z jednání přinášíme.

Diskuzní klub Osma: Jsou média prodejná aneb kdo nastoluje jejich agendu?

V pondělí 28. února 2005, v 18 hodin se koná v CERGE, Politických vězňů 7, Praha, již šestá z řady pravidelných rozprav, jejichž účelem je překlenout deficit intelektuální reflexe problémů, které významně ovlivňují náš politický život. Místo původně ohlášených řečníků (Pavel Dostál - ministr kultury, Pavel Zuna - TV Nova) vystoupí Alan Pícha - šéfredaktor ČRo 1 Radiožurnál a Veselin Vačkov - šéfredaktor Lidových novin. Moderovat bude Tomáš Klvaňa.

Mediální bubáci pro všední den 2004 aneb Nezávazná povídání o masových médiích a jejich postavení v české společnosti

Obrázek k článku: Mediální bubáci pro všední den 2004 aneb Nezávazná povídání o masových médiích a jejich postavení v české společnosti

AFiS - Asociace Film & Sociologie ve spolupráci s Marketing &Media a ADV TUDIO pokračují v tradici diskusních večerů Mediální bubáci pro všední den.

"Bubácké" večery mají napomoci zbavit se marných iluzí (pokud ještě zbyly), ale také přestat dělat z médií každodenní bubáky...

motto: Role médií ve společnosti bývá spojována s nejrůznějšími nadějemi a obavami - s nadějemi namnoze nesplnitelnými a obavami naopak začasté zbytečnými...

9. listopadu 2004, úterý, v 19:00 hodin, klub AVION, Heřmanova 25, Praha 7, (vedle NG-Veletržní palác).

Kultura je klíčovým průmyslem příští generace

Suh Byung-moon, prezident KOCCA (Korea Culture & Contents Agency - suborganizace Ministerstva kultury a turismu) věří, že potenciál takzvaného zábavního průmyslu je tak velký, že se stane klíčovým průmyslem příští generace. Tvrdí, že ve srovnání s jinými výrobními průmysly nepotřebuje zábavní průmysl nesmírné počáteční náklady na investice do vybavení budov a infrastruktury, neboť ke generování zisku potřebuje jednoduše lidské zdroje a jejich kreativitu.

Švýcarsko - Culture Unlimited

Švýcarsko se stalo kulturní destinací, která přitahuje turisty zvyšujícím se počtem výstav, koncertů a festivalů. Od roku 2000 se kultura stala strategicky důležitým elementem v turistickém balíčku Švýcarska. Během deseti let postavilo město Basilej tři prestižní muzea designovaná skvělymi architekty světovych jmen: Beyelerovu nadaci Renza Piana, Tingueliho museum od Mario Botty a Schaulager od Herzoga a De Meurona. Společně s Kunstmuseem, švýcarským nejrespektovanějším muzeem výtvarného umění, pomohly tato muzea transformovat město chemického průmyslu na jedno z hlavních měst umění a kultury v Evropě, přičemž muzea v Basileji (166 tisíc obyvatel) ročně navštíví přes milion návštěvníků. "Culture Unlimited" je slogan, jehož úkolem bylo upoutávat pozornost Švýcarů i zahraničí k tomuto městu. Heslo dokonce fungovalo během ekonomického propadu v posledních třech letech.

Networking for the Arts in Europe - Cork, Irsko, 20.-22. května 2004

Zpráva z třídenní konference zorganizované Irish Arts Council, Cork City Council, s Cork 2005 - European Capital of Culture a dalšími institucemi u příležitosti prezidenství Irska v EU, které se zúčastnilo na 60 osob z 28 zemí. Jedním z hlavních témat byla mobilita umělců v Evropě. Účastníky konference byli představitelé kulturních institucí a mezinárodních networků. Byla představena práce řady organizací, různých koncepcí, programů a diskutovány možnosti evropské spolupráce a kulturní politiky.

British Council spustil nový portál o kreativním exportu

Nové webové stránky mají informovat o možnostech rozvoje exportních strategií, které by pozvedly kreativitu, ekonomickou soutěživost a mezinárodní spolupráci umělců ve Velké Británii. Informují o možnostech v různých sektorech a zahrnují příkladové studie.

<předchozí 1 2 3 4 5 6 7
ProCulture

  © 2003-2024 vydává ProCulture o.s.
   ISSN 1214-8369
 © 2024 Webhosting SmartWEB.CZ |  Optimalizace stránek e4you s.r.o.