Proculture: výzkumné, informační a vzdělávací centrum pro umění a kulturu
Domů CultureInfo
TechSoup

CultureInfo

ProCulture průběžně shromažďuje a archivuje literaturu zaměřenou na kulturní politiku, K dispozici je přehledný seznam literatury v rubrice Knihovna.

Fakulta architektury ČVUT zahájila studium průmyslového designu

Ve školním roce 2009/10 odstartovala na Fakultě architektury ČVUT výuka v novém studijním programu Design, studijním oboru Průmyslový design. Studijní program byl slavnostně zahájen dne 21. září 2009. Kromě vedení fakulty a nového Ústavu se ceremoniálu zúčastnilo více než 40 čerstvých studentů a studentek oboru, kteří byli vybráni z více než čtyř stovek uchazečů o studium.

Slavnostní otevření Národní technické knihovny

Obrázek k článku: Slavnostní otevření Národní technické knihovny
Národní technická knihovna spolu s Městskou knihovnou v Praze otevírají 9. září 2009 ve 13:30 novostavbu knihovny na Flemingově náměstí v pražských Dejvicích. Budova knihovny má obrysy "zaobleného čtverce" od studia Projektil Architekti. Zaoblený čtverec s mnoha vnitřními architektonickými prvky, které udiví i pobaví - komixová výzdoba hlavní haly, zdi z pohledového betonu, přiznané elektrické rozvody, hravě barevné linoleum kopírující zátěžové křivky podlah a další drobné detaily. S více než 1,5 milionem svazků má být NTK největším pramenem technické literatury z oblasti aplikovaných přírodních a společenských věd v České republice. Státní technická knihovna slučuje fondy Státní technické knihovny, dosud umístěné v Klementinu, a část fondů knihoven ČVUT a VŠCHT. Náklady na stavbu přišly na 2,25 miliardy korun a o její provoz se bude starat 170 zaměstnanců. Předpokládá se, že knihovnu ročně navštíví 900 000 čtenářů.

Festival 4+4 dny v pohybu svolává Parlament budoucnosti

Obrázek k článku: Festival 4+4 dny v pohybu svolává Parlament budoucnosti
Hádky kolem legislativních přílepků, osobní animozity, klientelistická rozhodnutí a diskurs určovaný šedými eminencemi v legislativních orgánech – tak toho všeho budou ušetřeni účastníci Parlamentu budoucnosti. I v reakci na často banální a bezpředmětné diskuse v Poslanecké sněmovně využili pořadatelé divadelního festivalu 4+4 dny v pohybu dočasného zázemí v budově bývalého Federálního shromáždění a nabízejí vlastní vizi konstruktivní rozpravy. Ta se za účasti renomovaných diskutérů bude týkat palčivých otázek přítomnosti a výzev pro další desetiletí. Široký záběr Parlamentu budoucnosti, který proběhne v bývalé Sněmovně národů Federálu 14. října 2009 od 17 hodin, ilustruje už ústřední otázka: Co znamená být lidskou bytostí na prahu 21. století?

Miroslav Petříček: Umění ve věku vědy a výzkumu

Vědecká racionalita se stává měřítkem výpovědi o světě. Umění však poskytuje jedinečný způsob vnímání, který by neměl být chápán jako vědě podřízený.

Úspory v administrativě Arts Councilu půjdou do umění

Londýn,   V polovině července 2009 oznámil britský Arts Council změny v organizační struktuře. Ty budou znamenat úspory v   administrativních výdajích 6,5 milionu liber (cca 198 miliónů korun) a to v horizontu let  2010/2011. Arts Council tak reaguje na požadavek vlády snížit do roku 2010/11 administrativní výdaje o 15%. Úspory bude Arts Council investovat do podpory umění. Proces změn byl odstartován v únoru 2009 a předtím, než došlo k jeho oficiálnímu schválení byl diskutován jak se zaměstnanci Arts Councilu tak se zástupci odborů. Hlavními změnami je snížení počtu zaměstnanců o 21 %, zeštíhlení devíti regionálních poboček,  vytvoření nové struktury čtyř geografických celků North; Midlands a South West; East a South East; London, zmenšení londýnské centrály Arts Councilu, snížení počtu členů  výkonné rady (ze 14 ti členů na 9) a centralizace systému rozdělování uměleckých grantů. Navržená opatření budou plně funkční od dubna 2010.  

UNESCO vyškrtlo Drážďany. Bude další Praha?

Během svého třicátého třetího zasedání ve španělské Seville vyjádřil o UNESCO nekompromisní postoj při vyškrtnutí Drážďan ze seznamu světového kulturního dědictví . To je podle odborníků i nevládních organizací varováním také pro hlavní město Prahu, kde probíhá spor o výstavbu mrakodrapů. Důvodem, proč Organizace Spojených národů pro výchovu, vědu a kulturu (UNESCO) vyškrtla Drážďany z prestižního seznamu je pokračování stavby kontroverzního dálničního mostu přes údolí Labe u Lesního zámečku. V historii se stalo teprve podruhé, že výbor UNESCO nějakou památku ze svého seznamu vyřadil. V současné době má seznam kulturních památek UNESCO celkem 890 položek.

Nový portál pro Evropany píše o české kultuře

Levná ale dobrá kultura je název jednoho ze tří článků o České republice publikovaném na novém portálu Presseurop.eu, který vede Evropská komise a konsorcium pod taktovkou francouzského týdeníku Courrier International (dalšími členy jsou Courrier Internazionale v Itálii, Forum Polityka v Polsku a Courrier Internacional v Portugalsku, spolu s podporou Cafebabel). Článek upozorňuje, že v Česku je rozpočet na kulturu nejnižší ze všech evropských zemí. Přestože článek uvádí nekteré nepřesnosti, například v ČR je možné uplatnit donace v rámci daňového přiznání, je zajímavou relflexí vztahu našeho státu ke kultuře. 

Výuka architektury patří do škol, rozhodl ministr Liška

Ministerstvo školství uvažuje o zkvalitnění výuky architektury na středních a základních školách. Vyplývá to z memoranda o architektuře a vzdělávání, které podepsali ministr školství Ondřej Liška a předseda České komory architektů Dalibor Borák na mezinárodní konferenci o politikách architektury v Evropě.  "Výuka architektury na školách chybí. Je to přitom jediný způsob, jak naučit děti chápat vztah člověka k prostoru", řekl ministr Liška. Architektura je podle něj také jedním z oborů, ve kterém se mohou děti učit pohledu na svět jako celek a hledání souvislostí. To se děti v rámci jednoho předmětu nenaučí, dodal.  Podpis memoranda o vzdělávání v architektuře se tak bezesporu stal nejdůležitější událostí konference Evropského fóra politik architektury (EFAP), které se uskutečnilo 16. – 18. dubna v Praze. Třídenního fóra se zúčastnily dvě stovky odborníků z celého světa. Kromě vzdělávacích systémů a představení zahraničních výukových programů v oblasti architektury byla pozornost věnována také zadávání veřejných zakázek, ochraně kulturního dědictví, příkladům udržitelného rozvoje měst či vzniku center architektury.
<předchozí 1 2 3 4 5 6 7 další >
Nezávislá kultura má nového spojence: jlbjlt.net

  © 2003-2024 vydává ProCulture o.s.
   ISSN 1214-8369
 © 2024 Webhosting SmartWEB.CZ |  Optimalizace stránek e4you s.r.o.