Proculture: výzkumné, informační a vzdělávací centrum pro umění a kulturu
Domů CultureInfoEvropská unie
TechSoup

Evropská unie

EK: koncepce práv duševního vlastnictví posilující tvořivost a inovace

Práva duševního vlastnictví, která zahrnují patenty, ochranné známky, průmyslové vzory a zeměpisná označení, jakož i práva autorská a práva s nimi související (pro výkonné umělce, producenty a vysílací organizace), existují již po staletí. Často, aniž si to uvědomujeme, ovlivňují náš každodenní život: chrání technologie, které používáme (auta, mobilní telefony, vlaky), potraviny, které jíme, a hudbu, kterou posloucháme, nebo filmy, na které se díváme. V posledních letech však převratný vývoj technologií a rostoucí význam činností provozovaných on-line změnily svět, v němž se práva duševního vlastnictví uplatňují. EK na vzniklou situaci reaguje novou strategií práv duševního vlastnictví, která má zlepšit právní rámec pro práva duševního vlastnictví,  umožnit investorům, tvůrcům, uživatelům a spotřebitelům přizpůsobit se novému prostředí a posílit nové příležitosti v podnikání.

Usnesení Evropského parlamentu k zelené knize Uvolnění potenciálu kulturních a tvůrčích odvětví

12. května 2011 přijal Evropský parlament usnesení o 117 bodech, které se týkají uvolnění potenciálu kulturních a tvůrčích odvětví (zelená kniha). Usnesení apeluje na to, že kulturní a tvůrčí odvětví je třeba chápat jako hybnou sílu Evropské unie a vyzývá Komisi, aby na toto téma vypracovala bílou knihu, která již bude zahrnovat konkrétní opatření. Jednotlivá doporučení a apely Evropského parlamentu se týkají následujících oblastí: výchova, vzdělávání a osvětová činnost; pracovní podmínky a podnikání; postavení umělců; umělecká řemesla; lepší šíření a oběh děl v digitálním věku; vytvoření vnitřního trhu kulturních a tvůrčích obsahů; práva duševního vlastnictví; financování kulturních a tvůrčích odvětví; místní a regionální spolupráce; Evropské hlavní město kultury; móda a cestovní ruch; mezinárodní vztahy a obchod.

Výbor Evropského parlamentu navrhuje inovace v kulturní politice

Výbor pro kulturu a vzdělání Evropského parlamentu jednohlasně přijal 15. března 2011 nelegislativní zprávy, které požadují posílit vnější kulturní politiku EU, kulturní diplomacii, zvýšit podporu kulturním a tvůrčím odvětvím a zkvalitnit ranné vzdělávání a péči. Členové a členky Evropského parlamentu doporučují zavést kulturní EU visa pro umělce a další profesionály v kulturní oblasti, podobně jako již existující víza pro vědce. Výbor zdůrazňuje, že Kultura může a má usnadňovat  inkluzi, inovaci, demokracii, lidská práva, vzdělávání, předcházet konfliktům a dosahovat usmíření, vzájemnému porozumnění a kreativitě. Výbor dále přijal jednohlasně zprávu Uvolnění potenciálu kulturních a tvůrřích odvětví, doporučil posílit vytvoření jednotného vnitřního trhu pro on-line kulturní a kreativní obsahy a dosáhnout toho, že zákony ochrání duševní práva a nebudou vytvářet nesmyslné či diskriminační překážky, které by znemožňovali lidem s handikepem v přístupů ke kulturním statkům.

We are more Manifest - celoevropská kampaň

Celoevropská kampaň s názvem We are more má hájit zájmy umění. Kampaň iniciovala a vede Cultural Action Europe, jedna z největších evropských střešních organizací v kulturní oblasti. We are more kampaň, v rámci, které byl vydán manifest, má za cíl posílit podporu kulturním aktivitám, ze kterých mohou těžit obyvatelé celé Evropy. ProCulture, které je členem Cultural Action Europe tímto žádá zástupce českých kulturních organizací i jednotlivce, aby se k manifestu připojili a jeho obsah dále šířili. Manifest bude předán jednotlivým národním vládám a evropským politickým činitelům s výzvou posílit a uznat roli umění a kultury v rozvoji naší evropské společnosti a zvýšit podporu kultury v příštím rozpočtu Evropské unie. 

2011 Evropský rok dobrovolnictví

Rok 2011 je Radou ministrů EU vyhlášen  Evropským rokem dobrovolných činností na podporu aktivního občanství s cílem podněcovat a podporovat úsilí jednotlivých členských států na mezinárodní, národní i místní úrovni k vytváření podmínek pro rozvoj dobrovolnictví. Podle průzkumu zpracovaného Národním dobrovolnickým centrem Hestií a Univerzitou Karlovou se téměř třetina obyvatel České republiky nad patnáct let věnuje dobrovolnictví. Nejvíce se Češi věnují dobrovolnictví v oblasti sportu (4,7%populace), různých zájmových sdružení (4,6 %), hasičských sdružení (4,4 %), kultury (4,1%), sociálních služeb (2,7 %) a zdravotnictví (2,2 %). 

Europeana umožňuje on-line přístup k více než 14 milionům děl

Od 20. listopadu 2010 má díky evropské digitální knihovně Europeana kdokoli na světě přístup k více než 14 milionům digitalizovaných knih, map, fotografií, obrazů, filmů a hudebních klipů ze sbírek kulturních institucí z celé Evropy. Projekt této knihovny byl zahájen v roce 2008 s dvěma miliony děl, avšak Europeana již překročila i původní cíl pro rok 2010 – počet 10 milionů děl. Digitalizované fotografie, mapy, malby, muzejní předměty a další obrazový materiál tvoří 64 % archivu knihovny Europeana. Dalších 34 % představují digitalizované texty včetně více než 1,2 milionu úplných knih, které je možno číst on-line anebo stáhnout. K textovým materiálům se řadí tisíce vzácných rukopisů a nejstarší tištěné knihy (inkunábule) z doby před rokem 1500. Video a zvukové materiály čítají méně než 2 % sbírek.

EK vyhlásila veřejnou konzultaci o budoucnosti programu MEDIA

Evropská komise vyhlásila veřejnou konzultaci o budoucnosti programu MEDIA po roce 2013, kdy skončí současný program MEDIA 2007. Cílem veřejné konzultace je shromáždit připomínky a názory na cíle, aktivity a druhy podpory v rámci programu MEDIA.  Konzultace je otevřená do 30. listopadu 2010 a je určena všem zástupcům audiovizuálního sektoru, jak jednotlivcům, tak veřejným institucím či soukromým společnostem.

Evropské kulturní cesty

Evropská komise, Evropský parlament, členské státy a Rada Evropy mají zájem o další spolupráci na propagaci tzv. kulturních cest. Od Lisabonské smlouvy (vstoupila v platnost 1. prosince 2009) je novou úlohou EU podporovat i zviditelnění Evropy jakožto výjimečné turistické destinace. „Kulturní cesty představují konkrétní ukázku základních prvků, na nichž je Evropa založena: lidská práva, kulturní demokracie, evropská kulturní rozmanitost a identita, dialog, vzájemné kontakty a obohacování napříč hranicemi a staletími“, prohlásila Androulla Vassiliou, komisařka pro kulturu, mnohojazyčnost a mládež. Evropské kulturní cesty představují vpravdě originální celoevropský turistický produkt. Mezi trasy, o kterých se v Bruselu hovořilo, patří například Stezka podél železné opony, Fénická cesta, Olivovníková cesta, Via Francigena a další.

<předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 další >
ProCulture

  © 2003-2022 vydává ProCulture o.s.
   ISSN 1214-8369
 © 2022 Webhosting SmartWEB.CZ |  Optimalizace stránek e4you s.r.o.