Proculture: výzkumné, informační a vzdělávací centrum pro umění a kulturu
Domů CultureInfoDiskuze a aktivismus
TechSoup

Diskuze a aktivismus

Svaz knihkupců a nakladatelů: Výzva na obranu knih

Svaz knihkupců a nakladatelů (SKN) zveřejnil v souvislosti projednáváním daňové reformy Výzvu na obranu knih. Její signatáři žádají vládu a poslance, aby nebránili volnému toku informací a výměně myšlenek a nezvyšovali DPH za knihy, noviny a časopisy o dalších 10%. V analýze upozorňují na přímou souvislost mezi cenovou dostupností knižní produkce, její rozmanitostí a vzdělaností či čtenářskou gramotností a konkurenceschopností ČR. Proces tvorby knih zahrnuje mnoho dalších kreativních profesí (autorů, překladatelů, grafiků, ilustrátorů, fotografů), po zvýšení DPH budou mít méně práce, tzn. budou odvádět menší daně do státní pokladny. Některá vydavatelství skončí a lidé, kteří do té doby podnikali a zaměstnávali další, budou nezaměstnaní, což dále státní rozpočet zatíží. Ředitelka ProCulture Marta Smolíková k tomu dodává: Je s podivem, že v zemi, kde i politici pochopili, že musí podporovat vědu a výzkum, zatíží publikování jejich výsledků 20 % daní. Je to jako bychom topili a měli přitom okna dokořán. Právě tato "daň ze znalostí" byla v Británii zrušena už v roce 1855!

Nákladové nádraží Žižkov kulturní památkou? Vjel do něj vlak!

V sobotu 5. února 2011 v odpoledních hodinách najel do budovy pražského Nákladového nádraží vlak. Zřejmě couval vysokou rychlostí. Nezastavil na konci kolejiště, vyjel z něj a zadním nákladním vozem se naboural přímo do čelní administrativní budovy. Ta je přitom z pohledu odborníků z celého komplexu architektonicky nejcennější. Přítomní hasiči nechtěli k nehodě poskytnout žádné informace. Na otázku, zda se již začalo bourat, odpověděli, že je to také napadlo..." Zprávu přinesl server Tady to není developerovo. Nádraží bylo prohlášeno ministerstvem za kulturní památku, čímž mělo být zamezeno necitlivým přestavbám či zbourání. Proti tomu se však České dráhy, které pozemek na Žižkově vlastní, odvolaly. Proti rozhodnutí se bouřili i developeři ,,Podali jsme proti němu rozklad," řekl Leoš Anderle, ředitel developmentu společnosti Sekyra Group, jež na pozemku plánuje stavět. Zbourat stavbu si přeje také vedení radnice Prahy 3.

Česká televize se zcela vymkla kontrole, dělejte něco

V loňském roce přes tři sta osobností kulturního života podpořilo iniciativu studentů Inventura demokracie, ve které mladí lidé upozorňovali na legislativní absurditu, která umožňuje volbu do mediálních rad podle stranického klíče. Politická reprezentace země byla upozorněna na dlouholetý katastrofální stav České televize, kdy Rada ČT přehlíží či přímo kryje šokující množství skandálů. Nyní se řada umělců a dalších osobností opět obrací na předsedy parlamentních politickyých stran s apalen, že dnešní situace ohledně České televize eskaluje a stav je neudržitelný a žádá o schůzku s premiérem. 

Kolokvium galerie a muzea jako inspirativní prostor pro každého

Galerie středočeského kraje GASK pořádá dne 30. září 2010 kolokvium na téma Galerie a muzea jako inspirativní prostor pro každého. Navazuje na debatu, která proběhla  tento rok  v červnu v Jezuitské koleji a otevřela řadu zajímavých témat. GASK chápe tato neformální setkání jako důležitý a obohacující příspěvek k současnému vývoji galerijních institucí. Kolokvium pořádá GASK v Kutné Hoře ve spolupráci s LO Národní galerie a za přispění Uměleckohistorické společnosti. Okruhy připravili a debatu budou řídit Ondřej Horák (GASK) a Monika Sybolová (NG). Diskuze se zúčastní Marie Bergmanová (kurátorka GASK), E. Strouhalová (MG), Ondřej Chrobák (šéfkurátor GASK), Mira Keratová  (kurátorka), Pavel Vančát (kurátor), Michaela Kabátníková ( NG), Lucie Haškovcová (GHMP), Karin Kotová (DOX). Debaty jsou zaznamenávány a budou dále zpracovány do textového materiálu.

Konference na téma Umělci prostředníci změny?

Při příležitosti 25. výročí úmrtí Heinricha Bölla chce pražská kancelář Heinrich-Böll-Stiftung spolu s Goethe-Institutem v Praze, Institutem umění a dalšími partnerskými organizacemi připomenout život, dílo a odkaz tohoto spisovatele a to prostřednictvím Dnů Heinricha Bölla v Praze. V jejich průběhu se kromě výstavy Obhájci lidských práv v Rusku koná konference na téma umělců jako možných nositelů společenských změn.  Pod titulem Umělci prostředníci změny? chce přivést ke společnému dialogu  české i německé osobnosti literatury, divadla, vizuálního umění spolu s  kritiky i odorníky ze společenskovědních oborů, kteří budou hledat odpovědi na otázky Jak vypadá dnešní „angažované umění“, jaká témata si vybírá a jak se tato témata proměňují? Nabízejí umělecké projekty v době krize nové perspektivy, koncepty, ideje či vize? Jak se umělci zapojují do veřejných záležitostí? Daří se současným „angažovaným“ umělcům oslovovat publikum, a jakými způsoby to dělají? Jaké rozdíly a podobnosti vyplývají z česko-německého srovnání? Konference proběhne v Národní technické knihovně 30. září 2010.

Konrád Liessemann přednáška O vzdělanosti a její deformaci ve věku vědění

Rakouský germanista, historik a filosof  Konrad P. Liessmann bude na pozvání Collegium Europaeum dne 16. března 2010 přednášet v Praze na Filosofické fakultě Univerzity Karlovy. Tématem přednášky je Poslední úkol našeho bytí. O vzdělanosti a její deformaci ve věku vědění. Konrad P. Liessmann přichází pravděpodobně jako první s ucelenou kritikou toho, co se zdá být v současné kulturně společenského debatě evropských politických i intelektuálních kruhů téměř nekritizovatelné. V své knize Teorie nevzdělanosti, Omyly společnosti vědění vydané česky roku  2008  mimo jiné říká:.. Pod politickou nálepkou „společnosti vědění“ je ukrytá společnost nevzdělanosti....Univerzity reformované jako podniky, řízené managery vědění. Univerzitní učitelé jako plně mobilní a internacionalizovaní projektoví manageři schopní zejména v oblasti získávání peněz z externích zdrojů. Studenti jako klienti masově vzdělávacího systému navyšujícího ke spokojenosti politicko-mediálního dozoru stavy absolventů vysokých škol v populaci... 

Otevřený dopis vedení Akademie výtvarných umění v Praze, akademické obci a veřejnosti

Studenti a absolventi Akademie výtvarných umění chtějí, aby nově zvolený rektor školy realizoval změny, které by vedly k oživení školy a jejímu většímu otevření  navenek. Součástí výzvy ke změnám jsou i otázky, na které by dle studentů a absolventů mělo vedení AVU reagovat  například; Jakou funkci by podle Vás měla plnit Akademie výtvarných umění v Praze vzhledem k současným potřebám kulturního života v ČR? Jak by měla vypadat její koncepce, aby této funkci nejlépe dostála? V čem se může inspirovat jinými podobně orientovanými vysokými školami u nás a v zahraničí? Tyto a další otázky formuluje otevřený dopis, který kromě iniciátorů podepsala další stovka osobností z oblasti výtvarného umění. Otevřený dopis je možno podpořit prostřednictvím webové stránky k výzvě.

Panelová diskuze YoUNG Swedish and Czech Design

Ve stejné době, kdy probíhá v Praze Design Blok 2009 přináší  Design Cabinet v Českém centru Praha panelovou diskuzi k výstavě UNG7 nazvanou YoUNG Swedisch and Czech Design. Panelová diskuze přiblíží českému publiku nejen vystavené objekty mladých švédských designérů, ale poukáže na možnosti a limity jejich tvorby ve vztahu k výrobní sféře a nabídne diskuzi, jejímž cílem je srovnání švédského a českého designérského  prostředí. Jaké jsou nejmodernější trendy v oblasti designu? Jakou roli lze v designérské tvorbě přiřknout  výstavám jakými je například UNG7? Jaké panují vztahy mezi školami designu a výrobní sférou?
<předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 další >
Nezávislá kultura má nového spojence: jlbjlt.net

  © 2003-2021 vydává ProCulture o.s.
   ISSN 1214-8369
 © 2021 Webhosting SmartWEB.CZ |  Optimalizace stránek e4you s.r.o.