Proculture: výzkumné, informační a vzdělávací centrum pro umění a kulturu
Domů CultureInfoDiskuze a aktivismus
TechSoup

Diskuze a aktivismus

Kampaň 70 centů na kulturu pokračuje

po zahájení kampaně 70 centů na kulturu, které proběhlo 15. března 2005 v Evropském parlamentu v Bruselu, pokračuje Evropská kulturní nadace a Evropské fórum pro umění a kulturní dědictví v prosazování navýšení evropského rozpočtu na kulturu pro roky 2007-2013. Pozornost kampaně se soustřeďuje na tři úrovně: na Evropský parlament (sledování diskuze o rozpočtu na roky 2007-2013 a rozhodovacího procesu); na členské státy (lobování za jejich přispění ke kulturnímu rozpočtu v rámci základního rozpočtového rámce) a na média s cílem zajistit pozornost veřejnosti na rozpory mezi politickými plány EU a navrhovaným rozpočtem pro kulturní programy - pouhých 408 milionůEuro na 7 let.

Jedno slovo stačí

Dne 1. března 2005 odešlo z redakce Literárních novin jedenáct z šestnácti redaktorů a zaměstnanců. Jako důvod ukončení svého pracovního poměru uvedli rozhodnutí Výboru Společnosti pro LtN (vydavatele) neodvolat šéfredaktora LtN Jakuba Patočku. K petici, kterou organizují Jan Vladislav, Antonín Brousek, Viktor Pivovarov, Bohumila Grogerová, Vladimír Just a Bohdan Chlíbec se dni 21. 3. 2005 připojilo 242 lidí, mezi nimi známé osobnosti jako je Josef Jařab, Jacques Rupnik, Ivan M. Havel, Viktor Stoilov či Andrej Krob. Ministr Dostál navíc týdenníku pozastavil dotaci na rok 2004.

70 centů na kulturu! - zahájení kampaně

Rok 2005 je klíčovým pro určení příštího několikaletého unijního rozpočtu (2007-2013) na kulturní programy. V současnosti EU počítá s nepatrnou částkou na občana za rok a sice se 7 centy, přičemž program Culture 2007 navrhuje 408 milionů Euro na 7 let, které odpovídají 13 centům na občana na rok. Dne 15. března 2005 zahajují Evropská kulturní nadace spolu s EFAH kampaň 70 centů na kulturu!, kdy v budově Evropského parlamentu bude vznesen požadavek 70 centů na kulturu, který odpovídá 315 milionům Euro na rok. Podepsat Manifest můžete i vy.

Otevřený dopis ministru kultury SR Rudolfu Chmelovi

Slovenská sekce AICA (Association internationale des critiques d´art) zaslala dopis slovenskému ministru kultury, ve kterém požaduje nápravu kritického stavu kultury na Slovensku. Stěžuje si na nestandartnost a netransparentnost výběrových řízení pro mezinárodní akce jako je Bienále Sao Paulo 2004 a Bienále Benátky 2005 (pavilon v Benátkách sdílí Česká a Slovenská republika společně a letošní ročník organizují Slováci), dále na nefunkčnost grantového systému a na nekorektnost při zřizování nesbírkové instituce pro současné umění.

Diskuse o budoucnosti Národní kulturní památky Dolní oblasti Vítkovice

V loňském roce proběhla médii informace, že se bude část této památky bourat. Jakým způsobem se diskuse vyvíjí, k čemu během roku dospěly organizace, jež mají památku na starosti a jaký je budoucí osud "ostravských Hradčan", se můžete dozvědět na veřejné diskusi v Antikvariátu Fiducia, který pořádá dikuzi společně se Sdružením za starou Ostravu dne 20. ledna 2005 v 18:00.

Kavárna MFD uzavřela diskuzi o NG a zveřejnila ji na webu

"Na stránkách nejčtenějšího českého deníku bylo letos na podzim otevřeno téma, které tuzemskou uměleckou a uměleckohistorickou obec dlouho pálí a které často doprovázejí nejrůznější antipatie a útoky. Navíc je to téma, které se nepřechází bez povšimnutí ani v zahraničí. Současné dění v Národní galerii v Praze se zde totiž většinou diskutuje buď v kuloárech, nebo na stránkách odborných periodik, k nimž se většina společnosti nikdy nedostane." píše Martina Pachmanová, která se na problematiku NG snaží dívat v širších souvislostech, v nichž ani tak nejde o konkrétní vedení této instituce, nýbrž o principy kulturního provozu.

Kultura v médiích (prezentace a reflexe umění)

Rada uměleckých obcí pořádá dne 11. listopadu 2004 sympozium Kultura v médiích (prezentace a reflexe umění). Cílem rokování je zjistit, jak sdělovací prostředky prezentují a reflektují kulturu a umění.

Sympozium je pořádané ve spolupráci s Ministerstvem kultury České republiky, Magistrátem hlavního města Prahy a Sdružením výkonných umělců.

Má smysl investovat do české kultury?

Při debatách o financování kulturní scény v České republice jsou používány vlastně jen dva pojmy: dotace a sponzorský příspěvek. Stavební fórum se proto na nedávném diskusním setkání pokusilo zjistit, zda už nenastala vhodná doba k posunu vnímání umění. Zda zdejší divadelníci, výtvarníci, filmaři či hudebníci nevytvářejí spolu s producenty takové hodnoty, které mohou na trhu s uměním vytvářet pro investory zisk. Výsledek nepřinesl jednoznačnou odpověď.

<předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8
ProCulture

  © 2003-2021 vydává ProCulture o.s.
   ISSN 1214-8369
 © 2021 Webhosting SmartWEB.CZ |  Optimalizace stránek e4you s.r.o.