Proculture: výzkumné, informační a vzdělávací centrum pro umění a kulturu
Domů CultureInfoKulturní politika v ČR
TechSoup

Kulturní politika v ČR


Rada Fondu kinematografie má nové členy

První dubnovou středu zvolili poslanci tři nové členy Rady Státního fondu České republiky pro podporu a rozvoj české kinematografie. Stali se jimi Jan Mattlach, Josef Hanuš a Vladimír Soják. Jména dalších členů by mohla být známa již v pátek 3.dubna, kdy bude Sněmovna o zbývajících kandidátech znovu hlasovat. Maximální počet členů rady je zákonem stanoven na 13 osob, se zvolenými členy by jich rada měla sedm. Sedmým členem je ale současný předseda rady Miroslav Zelinský, kterému končí mandát 30. 4. 2009. Bez provedení dovolby reálně hrozilo zpomalení práce rady, která jen v letošním roce rozhoduje o rozdělení prostředků na podporu kinematografie ve výši 200 milionů korun. „Na dovolbu ministerstvo čekalo dva roky, po které jsme opakovaně na Sněmovnu apelovali s výzvou o výběr nových členů. Věřím, že také v pátek se podaří zvolit alespoň některé další členy rady,“ říká ministr Jehlička. Sněmovna dostala seznam následujících šestnácti kandidátů (Daniela Fišerová, Tomáš Glanc, Josef Hanuš, Jessica Horvátová, Karel Jaroš, Ludvík Klega, Jan Matlach, Kateřina Ondřejková, Helena Slavíková, Vladimír Soják, Jan Svačina, Petr Šafařík, Přemysl Šoba, Milan Vahala, Zdeněk Zelenka a Miroslav Zelinský ), z nichž by měla při plné dovolbě vybrat deset jmen.

Grantová komise Ministerstva kultury ČR rezignovala kvůli razantnímu krácení rozpočtu

Členové odborné grantové komise Ministerstva kultury pro profesionální tanec, pohybové a nonverbální divadlo na svém zasedání v pátek 13. března 2009 podali rezignaci. Důvodem jejich odstoupení je snížení celkové částky na projekty jejich oboru o 35%. Toto razantní snížení by znamenalo reálnou likvidaci projektů a činností v oblasti tance, pohybového a nonverbálního divadla, za což odmítli nést odborníci z grantové komise odpovědnost.   

Sněmovna schválila vládní reformu financování vědy a výzkumu

Sněmovna schválila vládní reformu způsobu financování vědy a výzkumu. Systém státní podpory se má zefektivnit a zjednodušit.  Počet centrálních úřadů, které rozdělují státní peníze na výzkum a vývoj se má snížit a to z 18 na sedm. Normu, která má nabýt účinnosti počátkem července 2009, nyní dostane k projednání Senát.

Ministerstvo kultury sjednotilo trvání mandátu ředitelů příspěvkových organizací

Ředitelé státních příspěvkových organizací zřizovaných ministerstvem kultury budou do funkce přijímáni pouze na šest let. Dosud ve většině případů působili na svých postech bez časového omezení. Spolu s tímto opatřením, které by mělo zajistit efektivnější vedení příspěvkových organizací, zavádí resort také nový systém hodnocení jejich hospodaření. Ministerstvo kultury je zřizovatelem více než tří desítek příspěvkových organizací, mezi nejvýznamnější z nich patří například Národní divadlo, Státní opera, Česká filharmonie či Národní muzeum, Národní galerie a Národní knihovna.

Konference EFAP: Uplatnění politik architektury - nová očekávání

Neformální síť EFAP dlouhodobě usiluje o vytvoření odpovídajícího vlivu architektů na procesy ve společnosti. Tuto myšlenku se snaží prosazovat především prostřednictvím dokumentu nazvaného „politika architektury“, zpracovávaného jednotlivými státy. Konference Evropského fóra politik architektury EFAP, která se pod názvem Uplatnění politik architektury - nová očekávání uskuteční ve dnech 17. a 18. dubna 2009 v Kongresovém centru Praha, je jednou z oficiálních akcí českého předsednictví v EU. Organizuje ji Česká komora architektů společně s Ministerstvem pro místní rozvoj ČR. Kvalita vystavěného prostředí má zásadní vliv na všechny aspekty života současné společnosti. Je to fakt, který je všeobecně znám, ale společností jako celkem není přijímán. Zejména veřejná správa se potýká s malou informovaností a mnoha dezinformacemi, které vedou k nesprávným postupům, zejména při zadávání veřejných zakázek. Architekti, jako odborníci na generalizaci problému, nejsou velmi často do procesu vytváření veřejného prostoru vůbec zapojováni. Konference by měla rovněž přispět k tomu, aby byla vládou ČR přijata Politika architektury České republiky. Jedná se o dokument, který byl již ze strany ČKA dopracován ve spolupráci s MMR. Nyní usilujeme o to, aby vláda náš návrh politiky architektury projednala a schválila.

Konference Fórum pro kreativní Evropu

Otevřená společnost, o. p. s. / ProCulture se spolu s Institutem umění podílí na obsahové přípravě konference, Fórum pro kreativní Evropu, pořádané Ministerstvem kultury v rámci předsednictví Evropské unii. Hlavním cílem konference, která se uskuteční ve dnech 26. a 27. března 2009 v Městské knihovně v Praze, je upozornit na jedinečný potenciál kreativity a fakt, že umění a kultura významně přispívají ke společenskému i ekonomickému rozvoji. V rámci konference vystoupí špičkoví odborníci z celého světa Jeremy Rifkin Prezident Foundation on Economic Trends; Richard Florida (guru konceptu kreativní třídy - creative class); John Howkins (tvůrce konceptu kreativní ekonomiky - creative economy); Franco Bianchini spolutvůrce konceptu kreativních měst (creative cities) či Jan Šedivý, vedoucí manažer vývojářů, ze ženevské centrály společnosti Google. Konference  přinese také  nový koncept "creative ecologies", který představí jeho tvůrce John Howkins. Dne 24. března 2009 proběhla za účasti ministra kultury Václava Jehličky zahajovací tisková konference,  během které ministr uvedl, že "tvořivost je největším kapitálem". Na konferenci  je možné se registrovat do 13. března 2009.

Otevřený dopis grantové komise pro profesionální tanec, pohybové a nonverbální divadlo MK ČR

Členové grantové komise profesionální tanec, pohybové a nonverbální divadlo reagují otevřeným dopisem adresovaným ministru kultury na skutečnost, že částka pro rozdělení dotací v oblasti veškerých kulturních aktivit byla na rok 2009 snížena o 35 %. Celkový rozpočet Ministerstva kultury zůstal na úrovni roku 2008, tudíž probíhající hospodářskou krizi lze jako případné zdůvodnění zcela vyloučit. Dle ČTK trvá taneční komise na zachování rozpočtu dotací z předcházejícího roku. Členové komise se shodli na tom, že snížení částky povede k výraznému propadu aktivit oboru a v některých případech dokonce k likvidaci uměleckých subjektů i činností. Situace je podle komise zarážející zvláště tím, že se tak děje v době předsednictví ČR Evropské unii a v roce, který byl vyhlášen rokem kreativity a inovací - tedy hlavních atributů živého umění.

Veřejná sbírka a petice na podporu Kaplického knihovny

Nadační fond Pro Knihovnu, který byl založen začátkem roku, zahájil dne 9. února 2009 veřejnou sbírku s cílem finančně podpořit vznik nové budovy Národní knihovny v Praze. Sbírka chce získat dostatek peněžitých příspěvků na výstavbu nové budovy Národní knihovny České republiky podle projektu autora Jana Kaplického a spoluautorů a na úhradu nákladů spojených s přípravou a realizací projektu. Zájemci  o podporu veřejné sbírky mohou koupit na mnoha místech České republiky od viditelně označených prodejců šperk nebo propagační placku, a tak přispět do pokladny Nadačního fondu Pro knihovnu. Další možností je podpořit  sbírku formou dárcovských DMS. Veřejná sbírka bude ukončena dnem 26. ledna 2012. Dne 5. února 2009 byla odstartována také petice Vládě ČR za realizaci Národní knihovny. Petice je součástí občanské iniciativy Demokracie staví stejně jako Facebook, který má již 24.493 členů. Nadační fond Pro Knihovnu a občanská iniciativa Demokracie staví spolupracují na vzniku nové budovy Národní knihovny v Praze. 
<předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 další >
ProCulture

  © 2003-2024 vydává ProCulture o.s.
   ISSN 1214-8369
 © 2024 Webhosting SmartWEB.CZ |  Optimalizace stránek e4you s.r.o.